تاکید محمدحسن عاقل منش بر ضرورت پیگیری بیمه رانندگان تاکسی و تاکسی بار
تاکید محمدحسن عاقل منش بر ضرورت پیگیری بیمه رانندگان تاکسی و تاکسی بار
خزر: محمدحسن عاقل منش اظهار کرد: طبق آمار موجود دو هزار و ۴۲۲ راننده ی تاکسی بار(راننده ی وانت) و هفت هزار و ۵۲۸ راننده ی تاکسی و کمک راننده در رشت فعالیت می کنند.

به گزارش خزرآنلاین، محمدحسن عاقل منش در نشست علنی این شورا صبح روز چهارشنبه ی گذشته با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی و تاکسی بار از اقشار شریف خدمت رسان شهری به مردم هستند، اظهار کرد: طبق آمار موجود دو هزار و ۴۲۲ راننده ی تاکسی بار(راننده ی وانت) و هفت هزار و ۵۲۸ راننده ی تاکسی و کمک راننده در رشت فعالیت می کنند.

این عضو شورای شهر رشت همچنین خاطر نشان کرد: این افراد از جمله ی تاثیرگذارترین قشرهای خدمات رسان شهری هستند که هم اکنون با یک مشکل جدی رو به رو شده اند و نیاز به مساعدت و همکاری ما دارند.

وی خاطر نشان کرد: در دیدار با برخی از رانندگان تاکسی رشت، آنها اذعان می کردند که سایت مرتبط با پرداخت بیمه ی گروهی شان مدتی است بسته شده که پس از بررسی و گفت وگو با هیات مدیره تعاونی تاکسیرانی رشت این موضوع تایید گردیده است.

محمدحسن عاقل منش با اشاره به اینکه حدود چهار هزار و ۴۰۰ راننده تاکسی و تاکسی بار زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی خویش فرما بوده اند، گفت: متاسفانه چند سالی است بدون دلیل قانع کننده، بیمه ی این عزیزان معلق مانده است و این رانندگان و خانواده ی گرامی آنها در نگرانی هستند.

وی رفع این مساله را یکی از مطالبات جدی رانندگان تاکسی و تاکسی بار شهر رشت عنوان کرد و خواستار رسیدگی و پیگیری بیشتر متولیان استانی و شهری برای حل مساله ی آنها شد.

این عضو شورای اسلامی شهر رشت در پایان گفت: امیدوارم ریاست محترم شورا در این زمینه نامه نگاریهای لازم را انجام داده و اعضای محترم نیز همگی کمک کنیم تا این مساله رفع شود.