تحول در شهرداری رشت و مدیرانی که جا خواهند ماند!
تحول در شهرداری رشت و مدیرانی که جا خواهند ماند!
خزر: باید منتظر ماند و دید قطار تحول در شهرداری رشت چه کسانی را در ایستگاه های بعدی پیاده نموده و کدام مدیران را به میدان نبرد با غول بی شاخ و دم روزمرگی خواهد برد؟

به گزارش خزرآنلاین، از رفع موانع بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی تا احقاق حقوق شهرداری در پروژه تالار رشت، از افزایش ظرفیت شرکت کود آلی تا استقرار سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت بودجه، این ها تنها بخشی از اقدامات علوی پس از جلوس بر کرسی شهرداری است. شهرداری که حداقل بر اساس ظواهر امر، می تواند حلقه گمشده شورانشینان برای یک مدیریت باثبات ۴ساله باشد.

بی شک شهردار جوان رشت با کمک شورای ششم قطار تحول را در شهرداری به راه انداخته است. این همان قطاری است که روزمرگی را در شهرداری برنخواهد تابید و مدیران پشت میزنشین را یا ناچار به همراهی خواهد نمود یا ناگزیر به کناره گیری!

شاهد این ادعا الزام اخیر مدیران مناطق ۵گانه به پاسخگویی تلفنی به شهروندان در تمام روزهای هفته است. الزامی که از سوی شهردار رشت اعمال شده و خط بطلانی بر این تصور همیشگی خواهد بود که در شهرداری رشت کسی پاسخگو نیست!

شهردار رشت اگرچه تا کنون دست به تغییرات مدیریتی گسترده نزده اما خوب می داند که در انداختن طرحی نو در شهرداری رشت تحولی جدی را خواهد طلبید و بدنه تنبل و ساکن شهرداری جز با بکارگیری مدیران چالاک و جوان به حرکت در نخواهد آمد.

علوی شاید تا به امروز و بنا به برخی مصلحت سنجی ها سعی بر آن داشته تا از جابه جایی مدیران اجتناب و یک تنه بار روانی القای حس تحول در شهرداری را به دوش کشیده و با کمک واحد روابط عمومی، به افکار عمومی بقبولاند که تغییر در راس شهرداری به معنای تغییر در روند امور شهرداری هم خواهد بود.

این هدف شاید در کوتاه مدت با فعالیت های زیاد شهردار و انعکاس فراوان اخبارش در رسانه ها، دست یافتنی باشد اما در دراز مدت اگر با تغییر مدیران تنبل همراه نشود، مطمئنا با چالش های جدی روبرو خواهد شد چراکه آن هایی که مستقیما با مردم و افکار عمومی روبرو هستند، نه شهردار رشت بلکه همین مدیران شهرداری هستند. مدیرانی که متاسفانه مدت هاست به علت وابستگی به برخی اعضای شورا، کمتر از گُل نشنیده و به اصطلاح عامیانه تر، لوس شده اند!

باید منتظر ماند و دید قطار تحول در شهرداری رشت چه کسانی را در ایستگاه های بعدی پیاده نموده و کدام مدیران را به میدان نبرد با غول بی شاخ و دم روزمرگی خواهد برد؟

بیشتر بخوانید:
خیابانی سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت شد