تخریب بنر؛ روی دیگر اعتراف به ضعف و ناتوانی در برابر رقیب!
تخریب بنر؛ روی دیگر اعتراف به ضعف و ناتوانی در برابر رقیب!
خزر: مگر حضور بلورچی در شورا قرار است منافع چه کسانی را به خطر بیندازد؟ حضور بلورچی در عرصه انتخابات، جای چه کسی را تنگ کرده است؟

به گزارش خزرآنلاین، در اولین روز از شروع تبلیغات انتخابات، عده ای ناشناس بنرهای مصطفی بلورچی را پاره کرده اند! حتی گفته می شود قصد داشته اند بنرهای ستاد اصلی را هم پاره کنند اما با حضور به موقع عوامل ستاد، موفق نشده اند!

مگر حضور بلورچی در شورا قرار است منافع چه کسانی را به خطر بیندازد؟ حضور بلورچی در عرصه انتخابات، جای چه کسی را تنگ کرده است؟

این ارازل از طرف هر کسی که مامور به تخریب شده اند، جز ضعف و ناتوانی خود و شانس بالای بلورچی هیچ پیام دیگری به افکار عمومی مخابره نمی کنند!

بیشتر بخوانید:
ابتکار و خلاقیت در حوزه رسانه راهبرد مقابله در جنگ نرم است