ترکیب احتمالی آرای اعضای شورا در جلسه طرح سوال از شهردار  
ترکیب احتمالی آرای اعضای شورا در جلسه طرح سوال از شهردار  

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز طرح سوال از شهردار رشت با حضور ۱۰ عضو شورا برگزار شد. در این جلسه ۸ عضو شورا از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند تا علوی در یک قدمی استیضاح قرار بگیرد. یک رای ممتنع و همچنین یک عضو شورا هم از پاسخ های شهردار رشت قانع شد. اگرچه […]

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز طرح سوال از شهردار رشت با حضور ۱۰ عضو شورا برگزار شد. در این جلسه ۸ عضو شورا از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند تا علوی در یک قدمی استیضاح قرار بگیرد. یک رای ممتنع و همچنین یک عضو شورا هم از پاسخ های شهردار رشت قانع شد.

اگرچه رای گیری به صورت مخفی صورت گرفت اما گمانه زنی رسانه ای از ترکیب آرا به صورت زیر است.

 بدیهی است که ترکیب زیر کاملا احتمالی و صرفا بر پایه گمانه زنی رسانه ای بوده و ممکن است دقیقا منطبق بر واقعیت نباشد. همچنین آمادگی اصلاح ترکیب زیر وجود دارد.

 

محمدحسین واثق کارگرنیا: قانع نشدم

علیرضا تاج شهرستانی: قانع نشدم

هادی رمضانی: قانع نشدم

حسین رضویان: ممتنع

مهدی نوری هریس: قانع نشدم

مسعود عباس نژاد: قانع نشدم

حسن کریمی کرنق: قانع نشدم

شمس شفیعی: قانع نشدم

نادر حسینی: قانع نشدم

مجید عزیزی: قانع شدم

رضا عاشری: غیبت به علت کسالت