تصاویری که خواب خوش رقبا را ناخوش می کند!
تصاویری که خواب خوش رقبا را ناخوش می کند!
خزر: نخستین متینگ انتخاباتی مسعود عباس نژاد در ستاد اصلی این کاندیدا و با حضور جمع کثیری از هوادارانش برگزار شد.

بیشتر بخوانید:
گیلان در طرح تحول سلامت بهره‌ای نبرده است