تعداد آرای تمام کاندیداهای شورای شهر رشت
تعداد آرای تمام کاندیداهای شورای شهر رشت
خزر: با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۲۸/۰۳/۱۴۰۰، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت صادر می گردد.

به گزارش خزرآنلاین، اسامی نهایی اعضای شورای اسلامی شهر رشت صبح امروز شنبه از سوی ستاد انتخابات استان گیلان اعلام شد.

۱- آقای محمدحسین واثق کارگرنیا نام پدرمحمد على دارای ۱۱۹۰۴ رأی

۲ -آقای رضا عاشری منگودهی نام پدرمحسن دارای ۱۱۳۴۸ رأی

۳ -آقای علیرضا تاج شهرستانی نام پدرمحمدعلی دارای ۱۰۹۷۸ رأی

۴ -آقای مجید عزیزی نام پدرمحمود دارای ۱۰۸۶۹ رأی

۵ -آقای هادی رمضانی پاچکناری نام پدرپرویز دارای ۱۰۸۰۴ رأی

۶ -آقای سیدحسین رضویان نام پدرسیدمرتضی دارای ۱۰۴۶۸ رأی

۷ -آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای ۹۹۶۸ رأی

۸ -آقای مهدی نوری هریس نام پدرمحمد دارای ۹۹۳۴ رأی

۹ -آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی نام پدرمحمد دارای ۸۸۱۴ رأی

۱۰ -آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدرسیدحسین دارای ۸۷۶۹ رأی

۱۱ -آقای نادر حسینی مژدهه نام پدرحسین دارای ۸۱۹۴ رأی

۱۲ -آقای حسن کریمی کرنق نام پدرعوضعلی دارای ۷۴۵۳ رأی

۱۳ -آقای محسن سماکڃی نام پدرمحمدتقی دارای ۷۱۸۸ رأی

۱۴ -آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۶۸۹۷ رأی

۱۵ -آقای امید حبیبی لاسکی نام پدرباقر دارای ۶۷۷۷ رأی

۱۶-خانم مریم گیلان پور نام پدررمضان دارای ۶۳۲۳ رأی

۱۷ -آقای محمد محمودیان نام پدربهلول دارای ۶۲۴۹ رأی

۱۸ -آقای قنبر همتی نام پدررضا دارای ۶۲۳۲ رأی

۱۹ -آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای ۶۱۰۸ رأی

۲۰ -آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای ۵۸۳۲ رأی

۲۱ -آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی نام پدرعباس دارای ۵۸۰۲ رأی

۲۲ -آقای مهرداد مهرگان نام پدرمسیح دارای ۵۶۹۹ رأی

۲۳ -آقای مهرداد بردبارطاهرگورابی نام پدرمحمد دارای ۵۴۹۰ رأی

۲۴ -آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدرعلى اکبر دارای ۵۲۶۸ رأی

۲۵ -آقای حسن عیوضی کرنق نام پدرتجارعلی دارای ۵۲۱۲ رأی

۲۶ -خانم فاطمه شیرزاده نام پدررجبعلى دارای ۴۷۶۷ رأی

۲۷ -آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری نام پدرمظاهر دارای ۴۷۴۴ رأی

۲۸ -آقای محمدرضا خاکسارنجفی نام پدرعزیزعلى دارای ۴۶۳۱ رأی

۲۹ -آقای کاظم نیکومنش نام پدرغلام على دارای ۴۲۸۰ رأی

۳۰ -آقای محمدصادق اسلامی کجیدی نام پدرنعمت اله دارای ۴۲۰۶ رأی

۳۱ -آقای مهدی رشادکوچصفهانی نام پدرنصرت اله دارای ۳۷۷۷ رأی

۳۲ -آقای سجاد علی پور نام پدررحمت دارای ۳۵۸۸ رأی

۳۳ -خانم زهرا نامورعربانی نام پدرجمشید دارای ۳۳۲۸ رأی

۳۴ -آقای مجید قصاب زاده نام پدرعبدالحمید دارای ۳۳۰۷ رأی

۳۵ -آقای افشین ناظمی ثابت صومعه سرائی نام پدرعلى اکبر دارای ۳۲۹۶ رأی

۳۶ -آقای عبدالرضا رفیعی پورچیرانی نام پدراسماعیل دارای ۳۱۹۸ رأی

۳۷ -آقای مجتبی میره جینی نام پدرایرج دارای ۳۰۲۴ رأی

۳۸ -آقای سلمان عسکری جیرهنده نام پدرمرتضی دارای ۲۹۹۲ رأی

۳۹ -آقای مرتضی احمدی سراوانی نام پدرغلامرضا دارای ۲۸۴۹ رأی

۴۰ -آقای علی درجزی قاضیانی نام پدرعیسی دارای ۲۷۵۰ رأی

۴۱ -آقای علیرضا مددی مژدهی نام پدرمرتضى دارای ۲۵۸۸ رأی

۴۲ -آقای مصطفی بلورچی نام پدرفریدون دارای ۲۵۵۶ رأی

۴۳ -آقای شمس الله شمسینی غیاثوند نام پدرعلى دارای ۲۳۵۷ رأی

۴۴ -آقای فرزین کوچکی گل افزانی نام پدرهادی دارای ۲۲۸۰ رأی

۴۵ -خانم معصومه رجبی پاپکیادهی نام پدرحسن دارای ۲۲۷۳ رأی

۴۶ -آقای سیدمحسن موسوی نام پدرسید جعفر دارای ۲۲۴۰ رأی

۴۷ -آقای حسین میربلوک لیڃائی نام پدرحسن دارای ۲۱۰۳ رأی

۴۸ -آقای علی اکبر کیانی نژاد نام پدرعلی دارای ۲۰۷۰ رأی

۴۹ -آقای فرزاد کرمی طالقانی نام پدرعینعلی دارای ۲۰۳۵ رأی

۵۰ -آقای نقی هدایتی نام پدرعلی اصغر دارای ۱۸۲۴ رأی

۵۱ -آقای عرفان ندائی پس ویشه نام پدرحجت دارای ۱۷۵۷ رأی

۵۲ -آقای رضا شادپاشاکی نام پدرعلیجان دارای ۱۷۴۳ رأی

۵۳ -آقای سعید عبداله زاده خاکیانی نام پدرحسین دارای ۱۷۲۰ رأی

۵۴-آقای مرتضی نجدی گورابی نام پدرحسین دارای ۱۷۲۰ رأی

۵۵ -آقای محمد صفری نام پدرسلیمان دارای ۱۷۱۱ رأی

۵۶ -آقای رضا محمدزاده پیشوری نام پدراحمد دارای ۱۶۹۱ رأی

۵۷ -آقای اسماعیل ابراهیمی نصیرمحله نام پدرعباد دارای ۱۶۸۹ رأی

۵۸ -آقای مرتضی رمضانی شیرکوهی نام پدرعلی دارای ۱۶۶۶ رأی

۵۹ -آقای بهزاد مقدم نیا نام پدرحسن دارای ۱۶۱۸ رأی

۶۰ -آقای خسرو قربانی نام پدرمنصور دارای ۱۵۹۵ رأی

۶۱ -آقای پوریا قویدل نام پدرعطاءاله دارای ۱۵۱۹ رأی

۶۲ -آقای هادی اسماعیلی نام پدرتقى دارای ۱۴۵۷ رأی

۶۳ -آقای محمد رئوف قصابسرائی نام پدرمحمدحسن دارای ۱۴۴۷ رأی

۶۴ -آقای هادی حاجی عباسی صومعه سرائی نام پدرمحمد دارای ۱۴۲۲ رأی

۶۵ -آقای حسین احمدیان نام پدرنبى دارای ۱۳۵۷ رأی

۶۶ -آقای ابراهیم یوسفی نام پدرخداشیرین دارای ۱۲۷۶ رأی

۶۷ -آقای میرحسین مؤمنی زاده نام پدرمیرشمس دارای ۱۲۰۶ رأی

۶۸ -آقای میلاد ملکی تکرمی نام پدرعلیرضا دارای ۱۲۰۰ رأی

۶۹ -آقای سجاد میرزائی سین نام پدرقلی دارای ۱۱۹۰ رأی

۷۰ -خانم کیمیا اخباری لاکانی نام پدراسمعیل دارای ۱۱۷۵ رأی

۷۱ -آقای محمد جهانگیری سیاهمزگی نام پدرعظیم دارای ۱۱۱۹ رأی

۷۲ -آقای محمد وفائی آجی بیشه نام پدرمحمدعلى دارای ۱۰۴۶ رأی

۷۳ -آقای حسن رجیون پلکوئی نام پدرمحمد دارای ۱۰۱۰ رأی

۷۴ -آقای محمدمهدی سرگل نام پدرحسن دارای ۹۹۲ رأی

۷۵ -آقای مهدی اسمعیلی ورکی نام پدرمحمود دارای ۹۵۳ رأی

۷۶ -آقای سیدجواد اسحاقی نام پدرسید عبداله دارای ۹۳۰ رأی

۷۷ -آقای مازیار سادیس میانبری نام پدرمهدی قلی دارای ۹۰۰ رأی

۷۸ -آقای حامد علیپورمامودان نام پدرحسین دارای ۸۹۴ رأی

۷۹ -آقای علیرضا باقری نام پدرحسین دارای ۸۸۴ رأی

۸۰ -آقای مجتبی توفیقی نام پدرحسین دارای ۸۴۶ رأی

۸۱ -خانم مریم امانی پرچکوهی نام پدرامان اله دارای ۸۴۱ رأی

۸۲ -آقای علی احمدنیا نام پدررشید دارای ۸۰۶ رأی

۸۳ -آقای مرتضی باباخانی گلنگشی نام پدرمحمد دارای ۷۸۹ رأی

۸۴ -خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی نام پدرمیر یحیى دارای ۷۷۴ رأی

۸۵ -خانم سمیه خاکسار نام پدرمجتبی دارای ۷۷۴ رأی

۸۶ -آقای حسین ملکی میخوش نام پدرخانحسین دارای ۷۶۱ رأی

۸۷ -آقای غلامرضا آزموده خشت مسجدی نام پدرمختار دارای ۷۳۹ رأی

۸۸ -آقای نیما علی بلندی نام پدرابوالقاسم دارای ۷۲۹ رأی

۸۹ -آقای سیدمحمد حمیدی عدلی نام پدرسیداسمعیل دارای ۷۱۳ رأی

۹۰ -آقای طهمورس محمدی نوده نام پدرارسلان دارای ۷۱۰ رأی

۹۱ -خانم فاطمه آقاجانی کیاسه نام پدرمرادعلی دارای ۷۰۵ رأی

۹۲-خانم شریعت مهدوی لیف شاگرد نام پدرمحمدکاظم دارای ۶۹۹ رأی

۹۳ -آقای منصور ظهیری شیرآباد نام پدرفرجود دارای ۶۸۶ رأی

۹۴ -آقای حمید همت پور نام پدرقربانعلى دارای ۶۵۰ رأی

۹۵ -آقای سیدمحمدمهدی باکی هاشمی نام پدرسیدتقى دارای ۶۴۳ رأی

۹۶ -آقای محمد افتخاری سدهی نام پدرهادی دارای ۶۴۱ رأی

۹۷ -آقای بهنیا ثابت رفتار نام پدرحسین دارای ۶۳۵ رأی

۹۸ -آقای سیدمجید محجوب خطیبانی نام پدرسید محمد دارای ۶۳۲ رأی

۹۹ -آقای ایمان مهدی نژاد نام پدرمحمد دارای ۶۲۵ رأی

۱۰۰ -خانم مریم حاج نجفی نام پدرحسین دارای ۶۱۸ رأی

۱۰۱ -آقای علی هندی چولابی نام پدرمرتضی دارای ۶۱۵ رأی

۱۰۲ -آقای محسن معارفی نام پدرمحمود دارای ۶۱۱ رأی

۱۰۳ -آقای محمدرضا برزگرمقدم بازقلعه نام پدرحسن دارای ۶۰۳ رأی

۱۰۴ -آقای رحیم پورمحمدی گواسرائی نام پدرتقی دارای ۶۰۱ رأی

۱۰۵ -آقای مجتبی میرزائی نام پدرفرخ دارای ۵۹۵ رأی

۱۰۶ -آقای ناصر باقرزاده لاکانی نام پدرمهدی دارای ۵۹۱ رأی

۱۰۷ -آقای بهرام علی دوست گلرودباری نام پدرجعفر دارای ۵۷۵ رأی

۱۰۸ -آقای محمد حاجی جعفری نام پدرحسین دارای ۵۷۳ رأی

۱۰۹ -آقای محمدعلی رفعتی ساجدی نام پدرمهدی دارای ۵۷۲ رأی

۱۱۰ -آقای امیررضا کریمی آذری نام پدرفریدون دارای ۵۶۶ رأی

۱۱۱ -آقای داود قیاسی غیاث آباد نام پدرشرین اله دارای ۵۶۳ رأی

۱۱۲ -آقای سیدحمیدرضا علوی نام پدرسیدجمال دارای ۵۳۵ رأی

۱۱۳ -آقای نادر خدادادی لزرجان نام پدرنادر دارای ۵۲۶ رأی

۱۱۴ -آقای جلال مقدس نام پدررمضانعلی دارای ۵۰۴ رأی

۱۱۵ -آقای جلال نیک فطرت شالدهی نام پدرمهدی دارای ۵۰۳ رأی

۱۱۶ -خانم سیده زهرا امامی مؤیدی نام پدرسیدزین العابدین دارای ۵۰۰ رأی

۱۱۷ -آقای محمود حسین زاده صیقلانی نام پدرعزیز دارای ۴۹۵ رأی

۱۱۸ -آقای حسین حاجتی نام پدرنور محمد دارای ۴۸۳ رأی

۱۱۹ -آقای علیرضا بخشی نژادعلی نودهی نام پدرمحمد دارای ۴۷۹ رأی

۱۲۰ -خانم ام البنین فتوحی سدهی نام پدراحمد دارای ۴۷۶ رأی

۱۲۱ -آقای عباس خیرخواه صیقلانی نام پدرعنایت خیرخواه صیقلانى دارای ۴۷۳ رأی

۱۲۲ -آقای حسن حاتم جعفری نام پدرمحمد تقى دارای ۴۶۷ رأی

۱۲۳ -خانم معصومه پاداش ستوده نام پدرهاشم دارای ۴۵۳ رأی

۱۲۴ -خانم زینب خوش روش گشتی نام پدرفرخ دارای ۴۵۲ رأی

۱۲۵ -آقای سیدجمال علوی گیلوان نام پدرسید مرتضى دارای ۴۴۵ رأی

۱۲۶ -خانم رقیه شادمان نام پدرتقی دارای ۴۳۸ رأی

۱۲۷ -آقای فرداد رجبی پسیخانی نام پدرحسن دارای ۴۲۹ رأی

۱۲۸ -آقای ناصر آفرین زادخشکنودهانی نام پدرعباس دارای ۴۱۱ رأی

۱۲۹ -آقای عباس مهدوی نرگسی نام پدروحیدرضا دارای ۳۹۸ رأی

۱۳۰-آقای ناصر قربانعلی نضارپور نام پدرولى دارای ۳۹۶ رأی

۱۳۱ -خانم مریم منصوری نام پدرحیدر دارای ۳۹۴ رأی

۱۳۲ -آقای خسرو زندی فر نام پدرقاسم دارای ۳۹۰ رأی

۱۳۳ -آقای عزیز رضائی نام پدرفیروز دارای ۳۸۸ رأی

۱۳۴ -آقای امیر حامدی مهره نام پدراسمعلی دارای ۳۸۳ رأی

۱۳۵ -آقای ستار زال نژاد نام پدرفریبرز دارای ۳۷۶ رأی

۱۳۶ -آقای غلامرضا فرجاه نام پدرمحمد دارای ۳۷۱ رأی

۱۳۷ -آقای یاسین حسینی نام پدرطالب دارای ۳۴۱ رأی

۱۳۸ -آقای مجید بشردوست نام پدرعبدالحمید دارای ۳۳۷ رأی

۱۳۹ -آقای سهیل صدرائی مقدم بالاکویخی نام پدرمحمدعلی دارای ۳۳۶ رأی

۱۴۰ -آقای حسام افسوس بی ریا نام پدرغلامحسین دارای ۳۳۵ رأی

۱۴۱ -آقای هادی خوشرفتارسلیماندارابی نام پدراحمد دارای ۳۳۲ رأی

۱۴۲ -آقای محسن پیرزاده نام پدرکریم اله دارای ۳۳۱ رأی

۱۴۳ -آقای یوسف میره جینی نام پدرمحمد دارای ۳۲۹ رأی

۱۴۴ -آقای اسحاق احتشامی نام پدراحمدعلى دارای ۳۲۷ رأی

۱۴۵ -آقای فرزاد داداش زاده نام پدرطاهر دارای ۳۲۵ رأی

۱۴۶ -آقای احمد خوش گفتارپسیخانی نام پدرمحمد دارای ۳۱۷ رأی

۱۴۷ -آقای آرش تجددی پاسکیابی نام پدرعباس دارای ۳۱۱ رأی

۱۴۸ -آقای عارف اسدالهی ارم ساداتی نام پدرقسمت دارای ۳۰۱ رأی

۱۴۹ -آقای عظیم یگانه نام پدررمضانعلی دارای ۲۹۶ رأی

۱۵۰ -خانم فرحناز افشین نام پدرفرامرز دارای ۲۹۵ رأی

۱۵۱ -آقای عباس محمدزاده پردسری نام پدراحمد دارای ۲۹۲ رأی

۱۵۲ -خانم صغری خانزاده خرطومی نام پدرحسین دارای ۲۸۹ رأی

۱۵۳ -آقای مجید پیرزاده کلشتری نام پدرکریم اله دارای ۲۸۵ رأی

۱۵۴ -خانم فرزانه آقاجان لیافو نام پدرسلیم دارای ۲۷۲ رأی

۱۵۵ -آقای مهدی ابراهیم نژادچماچائی نام پدررضا دارای ۲۷۰ رأی

۱۵۶ -خانم مریم حسن پورچوبه ثانی نام پدرمحمد دارای ۲۶۸ رأی
۱۵۷ -خانم عاقله شادپورذوالپیرانی نام پدررحیم دارای ۲۶۲ رأی

۱۵۸ -آقای سیدمحمد پورمحب حسینی نام پدرسید قاسم دارای ۲۶۰ رأی

۱۵۹ -خانم لیدا صادقی لطف آباد نام پدرعزیزاله دارای ۲۵۵ رأی

۱۶۰ -آقای حمیدرضا حسین زاده پیربازاری نام پدراحمد دارای ۲۵۳ رأی

۱۶۱ -آقای نیما پارساضیابری نام پدرحسین دارای ۲۵۰ رأی

۱۶۲ -آقای نعمت اله غزالی نام پدرعلى دارای ۲۴۶ رأی

۱۶۳ -خانم کبری امیراحمدی چماچار نام پدرحاجى قلى دارای ۲۳۹ رأی

۱۶۴ -آقای رامتین پوریوسفی اباتری نام پدررامین دارای ۲۳۱ رأی

۱۶۵ -آقای آرش جمشیدی کوکنه نام پدرخیرالله دارای ۲۳۰ رأی

۱۶۶ -آقای محسن محمدی لیافوئی نام پدرحسین دارای ۲۲۹ رأی

۱۶۷ -آقای یاسر آقائی پیرکوهی نام پدریحیی دارای ۲۲۷ رأی

۱۶۸-آقای علی اسفندیاری نام پدراسماعیل دارای ۲۲۷ رأی

۱۶۹ -آقای ادریس اصلاحی طبالوندانی نام پدرمجید دارای ۲۲۷ رأی

۱۷۰ -خانم فروغ فریدنیا نام پدرصفر دارای ۲۲۵ رأی

۱۷۱ -آقای اسماعیل غفوری نام پدرباباخان دارای ۲۲۱ رأی

۱۷۲ -آقای پویا بابائی اولم نام پدرولی الله دارای ۲۲۰ رأی

۱۷۳ -آقای مهدی تربیت نام پدریداله دارای ۲۱۸ رأی

۱۷۴ -آقای علی رحیم زاده متحد نام پدرعبدالرضا دارای ۲۱۵ رأی

۱۷۵ -آقای سعید کریمی پرمهر نام پدرعدالت دارای ۲۰۹ رأی

۱۷۶ -آقای پدرام هادی زاده قاضیانی نام پدرحسین دارای ۲۰۶ رأی

۱۷۷ -آقای اصغر قاسمی شمس نام پدرمحمد دارای ۲۰۲ رأی

۱۷۸ -آقای محمد شاه محمدی نام پدرمحمود دارای ۲۰۲ رأی

۱۷۹ -خانم زهرا شعبان پورششکل نام پدرمحمود دارای ۲۰۰ رأی

۱۸۰ -آقای سیدجلال حسنی پورکردمحله نام پدرسیدتقى دارای ۱۹۹ رأی

۱۸۱ -آقای محمدعلی ناصری کنارسری نام پدرعلی دارای ۱۹۶ رأی

۱۸۲ -آقای مهران محمودی ضیابری نام پدرمحمد دارای ۱۹۵ رأی

۱۸۳ -آقای عرفان محمدی نام پدرمحمد دارای ۱۹۳ رأی

۱۸۴ -آقای سجاد سمیعی خطیبانی نام پدراحمد دارای ۱۸۹ رأی

۱۸۵ -خانم مریم علی پورلزرجانی نام پدرقاسم دارای ۱۸۶ رأی

۱۸۶ -آقای احمد حبیبی ستوا نام پدراسمعیل دارای ۱۸۳ رأی

۱۸۷ -آقای حسن پیره نام پدرحسینعلی دارای ۱۸۰ رأی

۱۸۸ -آقای مسعود نیک چهره گل افزائی نام پدریوسف دارای ۱۸۰ رأی

۱۸۹ -آقای شاهرخ صالحی چکوسری نام پدرحسین دارای ۱۸۰ رأی

۱۹۰ -خانم مرجان خنده جام نام پدرمحمود دارای ۱۷۸ رأی

۱۹۱ -آقای سجاد کریمی لاسکی نام پدرحبیب دارای ۱۷۷ رأی

۱۹۲ -آقای فرزام اسماعیل پورلیف شاگرد نام پدررضا دارای ۱۷۵ رأی

۱۹۳ -آقای احمد واعظی نسب نام پدرحسینعلى دارای ۱۷۵ رأی

۱۹۴ -خانم مریم هاساواری نام پدرسیف الدین دارای ۱۷۵ رأی

۱۹۵ -آقای محمد رنجی شیشه گورابی نام پدرعبدالرضا دارای ۱۷۴ رأی

۱۹۶ -آقای راشد نقی پورلاسکی نام پدرکرم دارای ۱۷۳ رأی

۱۹۷ -آقای حسین مرزوان نام پدرصفرعلی دارای ۱۷۰ رأی

۱۹۸ -آقای مسعود امجد نام پدرموسی دارای ۱۶۹ رأی

۱۹۹ -آقای علی امینی دوست نام پدرغلام دارای ۱۶۹ رأی

۲۰۰ -آقای رضا اکبری چیرانی نام پدرمحمد دارای ۱۶۷ رأی

۲۰۱ -آقای حسین مطهری طشی نام پدرمنصور دارای ۱۶۱ رأی

۲۰۲ -آقای میلاد محبوب ملکسری نام پدرشریف دارای ۱۶۰ رأی

۲۰۳ -آقای رضا یگانه جولاتی نام پدرمحمد دارای ۱۵۹ رأی

۲۰۴ -خانم معصومه گل زاده نام پدرهادی دارای ۱۵۵ رأی

۲۰۵ -خانم سیده کلثوم ناصری کوهی نام پدرسید جعفر دارای ۱۵۱ رأی

۲۰۶-خانم نگین عابدمینو نام پدراللهویردی دارای ۱۵۰ رأی

۲۰۷ -آقای علی بهجتی ماسوله نام پدربهرام دارای ۱۴۷ رأی

۲۰۸ -آقای مرتضی امام پورچاکری نام پدرحسن دارای ۱۴۶ رأی

۲۰۹ -آقای جلیل رحمان پور نام پدرعسکر دارای ۱۴۶ رأی

۲۱۰ -آقای حسن نیک خواه ذوالپیرانی نام پدرابراهیم دارای ۱۴۲ رأی

۲۱۱ -آقای سیامک صدرالهی نام پدرعلى صفر دارای ۱۳۷ رأی

۲۱۲ -آقای داریوش قربانزاده نام پدرکیانوش دارای ۱۳۵ رأی

۲۱۳ -آقای مجید محمدپور نام پدرمحمدعلى دارای ۱۳۳ رأی

۲۱۴ -آقای هوفر نقشی نام پدرمحمدنقى دارای ۱۳۱ رأی

۲۱۵ -آقای محمدرضا اسدی نام پدرمهدی دارای ۱۳۰ رأی

۲۱۶ -آقای طاها جاوید نام پدرانور دارای ۱۲۷ رأی

۲۱۷ -آقای محمدمهدی جوادی نام پدرمحمدرضا دارای ۱۲۶ رأی

۲۱۸ -آقای آرمان نوتاراج زاده کل تپه نام پدرشهرام دارای ۱۲۵ رأی

۲۱۹ -آقای سیدعلی سیدنژاد نام پدرسیدمحمود دارای ۱۲۳ رأی

۲۲۰ -آقای امیر اصلانی زیدهی نام پدراصلان دارای ۱۲۲ رأی

۲۲۱ -آقای محمدرضا صابری خشکبجاری نام پدرمحمد دارای ۱۲۱ رأی

۲۲۲ -آقای محمدحسن مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای ۱۲۰ رأی

۲۲۳ -آقای محمد جباری جم نام پدرولی اله دارای ۱۱۵ رأی

۲۲۴ -آقای سیدداود میرباقری نام پدرسید احمد دارای ۱۱۴ رأی

۲۲۵ -آقای مهدی الماسی نام پدرعلی اکبر دارای ۱۱۳ رأی

۲۲۶ -آقای مهرداد یعقوبی مرکیه نام پدرسلطانعلی دارای ۱۱۳ رأی

۲۲۷ -آقای حامد دلدارمسرور نام پدرمحمد دارای ۱۱۲ رأی

۲۲۸ -آقای محمدرضا صادقی خطیبانی نام پدرهرمز دارای ۱۱۱ رأی

۲۲۹ -آقای صابر جمالی شهربیجاری نام پدرابوالقاسم دارای ۱۱۰ رأی

۲۳۰ -آقای مجتبی قدیمی نام پدرایوب دارای ۱۰۹ رأی

۲۳۱ -آقای فریدون پورسمیعی نام پدرقربانعلی دارای ۱۰۹ رأی

۲۳۲ -آقای محسن نیکروان نام پدرغلامرضا دارای ۱۰۹ رأی

۲۳۳ -آقای عقیل پیک تملی نام پدرعزیز دارای ۱۰۵ رأی

۲۳۴ -آقای حسین سرمست نوکنده نام پدرحسن دارای ۱۰۰ رأی

۲۳۵ -آقای صمد آژیری نام پدرحسین دارای ۹۹ رأی

۲۳۶ -آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی نام پدرگلمیر دارای ۹۸ رأی

۲۳۷ -آقای رضا مظفری ثابتی نام پدرمهدی دارای ۹۷ رأی

۲۳۸ -آقای حسین حسنی نام پدرمحمد دارای ۹۵ رأی

۲۳۹ -آقای آیدین زیبائی دیوشلی نام پدردرویشعلی دارای ۹۵ رأی

۲۴۰ -آقای ابراهیم طاهررفتار نام پدراحمد دارای ۸۹ رأی

۲۴۱ -آقای محمدعلی مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای ۸۸ رأی

۲۴۲ -آقای حسن قنبری تمرین نام پدرفتح اله دارای ۸۳ رأی

۲۴۳ -آقای محمدجواد مرادی کلارده نام پدرمحمد ابراهیم دارای ۷۶ رأی

۲۴۴-آقای محمد خان میرزائی نام پدررسول دارای ۷۳ رأی

۲۴۵ -آقای مجتبی خانجانزاده نام پدرمحمدرسول دارای ۷۲ رأی

۲۴۶ -آقای کیهان نصررمزی نام پدرحسن دارای ۷۰ رأی

۲۴۷ -آقای علی اصغر مکرم رفتاری نام پدرعلى اکبر مکرم رفتاری دارای ۶۶ رأی

۲۴۸ -آقای سیدایمان طلوعی برازنده نام پدرسیدمهدی دارای ۶۵ رأی

۲۴۹ -آقای محمدرضا ترک نام پدرمراد دارای ۶۲ رأی

۲۵۰ -آقای رضا معارفی نام پدرمحمد دارای ۶۰ رأی

۲۵۱ -آقای علیرضا قهرمانی نام پدرعیسی دارای ۵۸ رأی

۲۵۲ -آقای بهروز شیعه یان نام پدرمحمود دارای ۵۸ رأی

۲۵۳ -آقای امید محبى اصل نام پدرمحمدحسین دارای ۵۸ رأی

۲۵۴ -آقای عابد نجومی ریک نام پدرحیدر دارای ۵۶ رأی

۲۵۵ -آقای علی جلیلی نام پدرصورتعلى دارای ۵۶ رأی

۲۵۶ -آقای محمد دفاعی پشته نام پدرخدابخش دارای ۵۲ رأی

۲۵۷ -آقای امید شعبان مرکیه نام پدراسمعیل دارای ۴۳ رأی

۲۵۸ -آقای جواد کاظمی نام پدرمهیار دارای ۴۰ رأی

۲۵۹ -آقای مهدی جوادپور نام پدرسمران دارای ۳۱ رأی

 

بیشتر بخوانید:
رئیس شورای اسلامی استان گیلان انتخاب شد+ اعضای هیئت رئیسه