تمام انتصابات ۴۸ ساعت آخر شهردار پیشین رشت لغو شد!
تمام انتصابات ۴۸ ساعت آخر شهردار پیشین رشت لغو شد!
خزر: با توجه به اینکه انتصابات انجام شده فرآیند قانونی مناسب را طی نکرد به مصالحی کلیه احکام صادر شده لغو گردید و پست های سازمانی با مسئول قبلی اداره خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، انتصابات انجام شده توسط شهردار پیشین رشت در ۴۸ ساعت پیش از جلسه استیضاح لغو گردید.

با توجه به اینکه انتصابات انجام شده فرآیند قانونی مناسب را طی نکرد به مصالحی کلیه احکام صادر شده لغو گردید و پست های سازمانی با مسئول قبلی اداره خواهد شد.

گفتنی است با حکم حاج محمدی، مصطفی گلشنی سرپرست سرمایه انسانی شهرداری به عنوان سرپرست مدیریت منطقه ۵، مرتضی شریفی از مدیران سابق شهرداری رشت به عنوان سرپرست مدیریت منطقه ۲و مرتضی عاطفی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری، محمدرضا شیرزاد به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهر جایگزین بابک رمضانی در این سمت می شود. یوسف یزدانی نیز به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه انسانی جایگزین مصطفی گلشنی، همچنین سیده مریم رضاطبع مدیر سابق ارتباط با رسانه شهرداری به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه، مصطفى ملت دوست به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی و ساسان نعمتی نیز به عنوان سرپرست مدیریت املاک و نرجس محمودی مدیر اداره حرائم منصوب شده بودند که با این لغو ابلاغ، مدیران مذکور به جایگاه پیشین خود بر می گردند.

بیشتر بخوانید:
جزئیاتی از طرح ساماندهی کارکنان دولت | استخدام و تبدیل وضعیت در انتظار کارمندان قراردادی