مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت
مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت
خزر: مراسم تکریم مهندس علی فتح اللهی و معارفه دکتر حمید رضا امام پناهی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، ظهر امروز با حضور دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد.

 

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری رشت