ثبات مدیریتی، اصل گمشده شورا و شهرداری رشت
ثبات مدیریتی، اصل گمشده شورا و شهرداری رشت

توسعه پایدار شهری با حفظ محیط زیست و توسعه طرح های گردشگری می تواند در تقویت اقتصاد شهری در شهر رشت با حفظ ثبات مدیریتی، درآمد پایداری را برای شهر مهیا کند. لذا به بازنگری در طرح های حفظ محیط زیست، طرح های توسعه گردشگری در حوزه های تخصصی و بودجه ریزی دقیق نیاز دارد. […]

توسعه پایدار شهری با حفظ محیط زیست و توسعه طرح های گردشگری می تواند در تقویت اقتصاد شهری در شهر رشت با حفظ ثبات مدیریتی، درآمد پایداری را برای شهر مهیا کند. لذا به بازنگری در طرح های حفظ محیط زیست، طرح های توسعه گردشگری در حوزه های تخصصی و بودجه ریزی دقیق نیاز دارد.

در نتیجه برای رشد توسعه اقتصادی در شهر رشت علاوه برتامین منابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیریت شهری کار آمد هستیم.

مدیریت شهری باید با آماده کردن زیر ساختهای اساسی برای عملکرد کارا در شهر و توسعه منابع انسانی، تلاش کند تا فرصتی را برای اجرا طرحهای کارآمد توسعه گردشگری و طرح های احیا محیط زیست به منظور توسعه اقتصاد شهری بپردازد.

یکی از برنامه هایی را که دنبال خواهیم کرد ایجاد درآمد باثبات برای شهرداری است برای اینکه این امر محقق شود لازمش این است که ما اقتصاد شهری را با رویکرد گردشگری دنبال کنیم.

صنعت گردشگری برای شهرداری ها درآمد باثباتی ایجاد کرده است ما به دنبال یک درآمد باثبات هستیم که هم اشتغال و هم توسعه و عمران شهری را دنبال داشته باشیم همین که از ظرفیت های گردشگری به عنوان یکی از مولفه های درآمد با ثبات دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید:
تحلیلی بر ضرورت جرم انگاری پدیده شوم زمین خواری، تعدی و تجاوز به اراضی ملی در قانون مجازات اسلامی
  • نویسنده : شمس شفیعی