لزوم توجه به ثبات مدیریت شهری
لزوم توجه به ثبات مدیریت شهری

امروزه برای رشد توسعه در شهرها علاوه برمنابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی ،نیازمند مدیریت شهری کار آمد هستیم. از جمله وظایف مدیریت شهری آماده کردن زیر ساختهای اساسی برای عملکرد کارا در شهر و توسعه منابع انسانی ،برای آمادگی لازم ،درجهت ارائه خدمات و پشتیبانی آن است ،مدیریت شهری باید تلاش کندتا شهرنشینی […]

امروزه برای رشد توسعه در شهرها علاوه برمنابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی ،نیازمند مدیریت شهری کار آمد هستیم.

از جمله وظایف مدیریت شهری آماده کردن زیر ساختهای اساسی برای عملکرد کارا در شهر و توسعه منابع انسانی ،برای آمادگی لازم ،درجهت ارائه خدمات و پشتیبانی آن است ،مدیریت شهری باید تلاش کندتا شهرنشینی را کاهش و شهرها را به چشم انداز ترسیم شده برساند .

مدیریت شهری امروزه دارای چالشهای فراوانی هست ،در بسیاری از شهرهای بزرگ آلودگی هوا ،ترافیک ،کمبود زیرساخت ،و منابع مالی ،افزایش جمعیت و شهرنشینی ،بافت فرسوده ،حریم شهر از جمله مهمترین چالش های مدیریت شهری به حساب می آید .به طور کلی می توان چالشهای شهری را در سه گروه ،کالبدی و محیطی ،اقتصادی و مالی ،اداری سازمانی تقسیم کرد.

از سوی دیگر چهارعنصر ،شهروندان ،شهرداری،شورای شهر و دولت در تصمیم گیری های مدیریت شهری ،نقش به سزایی دارد .هرجا حضور شهروندان و مشارکت آنها در تصمیمات مدیریت شهری ،بیشتر شده ،میزان رضایتمندی شهروندان و موفقیت مدیران در اجرای پروژها افزایش یافته است،

قوانین و مقررات و دستورالعمل های کارا و اجرایی از دیگر مشکلات و مسایل مطروحه در شهر ،به مدیریت شهری یاری رساند .

نبود قوانین و مقررات و دستورالعمل های کارا و اجرایی از دیگر مشکلات و چالش های موجود در شهر است ،و عدم اجرای قوانین در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری بیشتر شده ،،ضمن اینکه اختلاف بین شهرداری ها ،سازمانهای دولتی و ارگانهای ذی نفع در شهر و نبود مرجع رسیدگی به اختلاف آنها از دیگر چالشهای مدیریت شهری به شمار می آید . اما نبود مدیریت یکپارچه در شهر یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری است که خود پیش زمینه بروز بسیاری از چالش ها و نواقص در شهر است . این در حالی است که در بسیاری از شهرهای دنیا ،شهرداری ها مسول مدیریت شهری هستند و سازمانهای تابعه برق آب ،مخابرات ،پلیس با هماهنگی مدیریت یکپارچه شهری به فعالیت و خدمت رسانی می پردازد.

در عین حال نیروی انسانی هم به عنوان یکی از سرمایه های سازمان در شهری همچون رشت به یکی از چالشهای مدیریت شهری تبدیل شده است.

به کارگیری نیروهای متخصص ،و با تجربه در بدنه مدیریت شهری و تصمیم گیری ها ،نقش به سزایی در پیشبرد اهداف دارد و بی توجهی به تخصص گرایی ،چالش های فراوانی را در اجرای مصوبات وامور اجرایی به وجود آورد.

بنابراین با توجه به موارد مذکور ،نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطلاعاتی در شهر و آگاهی از وضع موجود ،اطلاعات و منابع مالی ابزار تجهیزات ،نیازها و مشکلات شهر و شهروند ،پیش از پیش احساس می شود ،وقتی مدیر شهری شناخت خوبی از وضع موجود و امکانات و مشکلات داشته باشد.

سیدشمس شفیعی

بیشتر بخوانید:
نسقی سازی؛ معضلی که چاره ای دائمی می طلبد!
  • نویسنده : سیدشمس شفیعی