جزیات جدید از تلاش یک متخلف برای تصدی بر سازمان های پُربودجه!
جزیات جدید از تلاش یک متخلف برای تصدی بر سازمان های پُربودجه!
خزر: پس از افشاگری های اخیر در خصوص تلاش یک متخلف برای تصدی بر کرسی فرمانداری یکی از شهرستان های کوچک غربی، حالا شنیده ها حکایت از تلاش این فرد برای تصدی بر یکی از مناصب حساس و پُربودجه استان دارد!

به گزارش خزرآنلاین، پس از افشاگری های اخیر در خصوص تلاش یک متخلف برای تصدی بر کرسی فرمانداری یکی از شهرستان های کوچک غربی، حالا شنیده ها حکایت از تلاش این فرد برای تصدی بر یکی از مناصب حساس و پُربودجه استان دارد!

 گویا این فرد که در سوابق خود محکومیت در هیات تخلفات اداری استانداری به دلیل تحصیل مال نامشروع و سواستفاده از موقعیت شغلی را دارد، پس از شکست تلاش هایش برای تصدی بر کرسی فرمانداری یکی از شهرستان های غربی، حالا برای کسب یکی از دو کرسی مدیرعاملی شرکت نمایشگاه های استان و یا مدیرعاملی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری، دورخیز کرده است.

 این در حالی است که استاندار بارها بر مبارزه با متخلفان به خصوص افرادی که به دنبال سو استفاده از بیت المال هستند، تاکید داشته و لذا انتصاب فردی که در سوابق خود سابقه محکومیت در هیات تخلفات اداری استانداری آن هم به دلیل دست درازی به بیت المال دارد در تضاد کامل با اظهارات پیشین استاندار است.