جزییاتی از رانت اطلاعاتی عجیب یک عضو شورا
جزییاتی از رانت اطلاعاتی عجیب یک عضو شورا
خزر: جناب عضو محترم، جریان خرید زمین های پروژه رینگ شهری را برای مردم شرح می دهید؟ توضیح می دهید چگونه با کمک یکی از نزدیکانتان که هم اکنون بازنشسته شده و با استفاده از رانت اطلاعاتی، زمین های اطراف پروژه را از مالکان بی نوا و بی خبر آن، برای خود و برادرانتان خریدید تا بعد از اجرای پروژه به چند برابر قیمت بفروشید؟! راستی از تفکیک زمین ها چه خبر؟!

به گزارش خزرآنلاین، جناب عضو محترم، جریان خرید زمین های پروژه رینگ شهری را برای مردم شرح می دهید؟ توضیح می دهید چگونه با کمک یکی از نزدیکانتان که هم اکنون بازنشسته شده و با استفاده از رانت اطلاعاتی، زمین های اطراف پروژه را از مالکان بی نوا و بی خبر آن، برای خود و برادرانتان خریدید تا بعد از اجرای پروژه به چند برابر قیمت بفروشید؟! راستی از تفکیک زمین ها چه خبر؟!

 لطفا بفرمایید وقتی طلبکاران شهرداری، در دادگاه به نفع خود حکم می گیرند و شهرداری را محکوم می کنند، چرا در مرحله اجرای حکم، برای دریافت مطالبات شان ناچارا یکی از نزدیکان شما را به عنوان وکیل انتخاب کنند؟ چرا افرادی که در دادگاه وکیل نداشته اند، برای دریافت مطالبات شان باید وکیل بگیرند؟ سهم شما از این حق الوکاله های نجومی چند درصد است؟!

دست از این کارها بر می دارید یا تمام اسناد را که در تحریره خزر موجود است، منتشر کنیم؟! کافی است یک بار دیگر منافع شخصی خود و برادرانتان را بر منافع مردم ترجیح دهید!

بیشتر بخوانید:
سکوت محیط زیست در قبال فاجعه/ جزئیات قطع دست «امیرحمزه» در حمله گاندو