جزییات عجیب از تلاش عامدانه برخی اعضای شورا برای عدم انتخاب شهردار بعدی رشت!
جزییات عجیب از تلاش عامدانه برخی اعضای شورا برای عدم انتخاب شهردار بعدی رشت!
خزر: این افراد همچنین مدعی شده اند که عامدانه می خواهند فردی را به عنوان شهردار بعدی رشت انتخاب کنند که مطمئن هستند صلاحیتش از سوی وزارت کشور احراز نخواهد شد تا از این طریق بتوانند زمان بیشتری خریده و دوران سرپرستی را متصل به ایام انتخابات کنند!

به گزارش خزرآنلاین، برخی اعضای شورا برای آنکه شهرداری رشت با سرپرست اداره شود، عامدانه به دنبال تعیین گزینه ای هستند که صلاحیتش از طرف وزارت کشور تایید نشود!!

این افراد تصور می کنند اگر شهرداری با سرپرست اداره شود، بهتر و راحت تر می توانند امکانات و منابع مالی شهرداری را برای ستادهای انتخاباتی خودشان به کار بگیرند.

در همین راستا، دو عضو شورا در جلسه محرمانه ای که دیشب در یکی از کافه های خارج از شهر رشت با برخی از نزدیکان خود داشته اند، مدعی شده اند علت اصلی برکناری حاج محمدی و انتصاب یک فرد به زعم آنان متعادل تر بر کرسی سرپرستی شهرداری رشت، این بوده که بتوانند از محدودیت های قانونی اختیارات سرپرست نهایت استفاده را برده و راحت تر منابع مالی شهرداری را در راستای منافع شخصی خود به کار گیرند.

این افراد همچنین مدعی شده اند که عامدانه می خواهند فردی را به عنوان شهردار بعدی رشت انتخاب کنند که مطمئن هستند صلاحیتش از سوی وزارت کشور احراز نخواهد شد تا از این طریق بتوانند زمان بیشتری خریده و دوران سرپرستی را متصل به ایام انتخابات کنند!

این در حالی است که طولانی شدن اداره امور شهر با سرپرست به علت محدودیت هایی که قانون برای سرپرست تعیین کرده است، آثار زیان باری در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:
هوادارن علوی باز هم آبستراکسیون کردند/ وقت انحلال این شورا نرسیده است؟!