جهادتبیین؛ ماحصل اعتمادبه آمریکاازبرجام تااوکراین، ریزش هاوسقوط ها
جهادتبیین؛ ماحصل اعتمادبه آمریکاازبرجام تااوکراین، ریزش هاوسقوط ها
به شما عرض كنم نبايد خيال كرد كه اگر چهار نفر آدمي كه سابقه انقلابی دارند، از كاروان انقلاب كنار رفتند، پس انقلاب غريب ماند. همه انقلابها، همه فكرها، همه جريان‎های گوناگون اجتماعي، هم ريزش دارند، هم رويش دارند، ريزش كنار رويش...» امام خامنه ای

اگر بخواهیم به فلسفـه وجود خلقت بشرو بندگی انسان نظر نماییم، خواهیم فهمید که رسیدن به کمال و نزدیک شدن به خداوند بالاترین هدف می باشد، چرا که مراد از بندگی رسیدن به اوج کمال و قله سعادت بشری است و انسان کامل کسی است که به جوار و آستان قرب الهی راه یافته وبرعکس.

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران ماشاهد ریزش ها و رویش های زیادی بدون شک بوده ایم.

ریزش هایی که مبنای حرکت افراد، بر اساس بنیان های معرفتی و با آگاهی نیست، که بی شک این ریزش ها تا ارتجاع و بازگشت به قبل از حرکت اصلاح خواهانه هم منجر می شود.اما علت هاوعوامل اصلی این ریزشها بعدازانقلاب اسلامی دربین مسئولین چیست؟ که در اینجا با توجه به حوادث پیش آمده جنگ روسیه و اوکراین، مختصراً به یک نمونه از آن می پردازیم.

در دنیای سیاست درعرصه بین المللی وداخلی ماشاهد جنگ هایی خانمان سوز بودیم که بخاطر سیاست های غلط، همیشه مردم وملت یک کشور فدا میشوند، که درمسیر آن نیز میتوان نبود عقلانیت در رقابت‎های سیاسی و عدم استفاده از ظرفیت‎های موجود و افراط و تفریط‎هایی که منجر به تنش و یا فرصت‎سوزی می‎شود. اما سرنوشت اوکراین امروزبرخلاف اوکراین چندین سال قبل ماحصل رفتارغلط تبری و برائت نجستن از بیگانگان و نبود روحیه استکبار ستیزی می باشد، همان سیاست غلطی که آخر دچار لیبی، مصر، عراق، افغانستان … شد.

واما این طرف ماجرا درحوزه سیاسی داخلی خودمان عوامل های گوناگونی رامیتوان برشمرد که مهمترین آنها عدم تبعیت پذیری از فرامین مقام معظم رهبری میباشد که بعلت نبود بینش سیاسی در تشخیص معیارها و مرزهای حق و باطل با گمراهی روبرو می شوند و سقوط مسئولین وبرگشت ازمسیر و ارزش ها و آرمانهای انقلاب رابدنبال دارد ، که دراینجا اشاره به بیانات امام راحل (ره) خالی از لطف نیست که ایشان اینگونه نیت ها و اهداف را آفت بزرگ انقلاب می دانند، فلذا مصداق بارز آن را می توان در چند سال اخیر موضوع برجام یادنمود، حسن‌ نیت هایی به آمریکا ، که بنا به گفته بوش پدر همیشه حسن‌نیت آورده آن نبود.

اعتماد به آمریکا چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده سقوط رابدنبال دارد وخواهد داشت و تمامی جریانهای سیاسی، و اشخاص و ملت ها باید نسبت به این موضوع جدیت داشته باشند، تکیه بر آمریکا، تکیه برسراب می باشد.

من الله التوفیق
حجت ذوالفقاری / بوشهر
اسفند ماه ١۴٠٠

  • نویسنده : حجت ذوالفقاری