حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان
حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان
خزر: حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان با مدیران کل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزبانی شهرداری رودسر برگزار شد.

حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان حضور رضا زنده دل شهردار لاهیجان در جلسه مشترک شهرداران شرق گیلان