حضور شهردار رشت از اولین ساعات ابتدایی بارش برف و باران در سطح شهر رشت
حضور شهردار رشت از اولین ساعات ابتدایی بارش برف و باران در سطح شهر رشت
خزر: همزمان با هشدار سطح نارنجی هواشناسی و کاهش دمای هوا و بارش برف، پرسنل ستادی و عملیاتی شهرداری رشت به حالت آماده باش درآمدند. در این بین شب گذشته تا بامداد امروز محمد احمدی شهردار رشت به همراه مدیران شهرداری در سطح شهر حضور داشت.
بیشتر بخوانید:
با دستور شهردار رشت؛ پایان میراث ناهنجار ثابت قدم رقم خورد!