حضور شهردار سیاهکل در اجتماع ۹ دی شهرستان سیاهکل
حضور شهردار سیاهکل در اجتماع ۹ دی شهرستان سیاهکل
خزر: حضور لاهوتی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و كاركنان شهرداری سیاهكل در اجتماع یوم الله 9 دی.

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل

حضور شهردار سیاهکل در اجتماع 9 دی شهرستان سیاهکل