حضور شهردار و رئیس شورای شهر در جلسه شورای ترافیک شهرستان سیاهکل
حضور شهردار و رئیس شورای شهر در جلسه شورای ترافیک شهرستان سیاهکل
خزر: مهندس لاهوتی شهردار و مهندس قنبری رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه شورای ترافیک شهرستان سیاهکل شرکت و در خصوص مسائل ترافیکی شهرستان تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.