حضور فرماندار رشت در افتتاح پروژه ها به مناسبت هفته دولت
حضور فرماندار رشت در افتتاح پروژه ها به مناسبت هفته دولت