حضور قاضی رسیدگی به حقوق عامه در اداره برق شهرستان لنگرود جهت بررسی علل قطعی برق
حضور قاضی رسیدگی به حقوق عامه در اداره برق شهرستان لنگرود جهت بررسی علل قطعی برق
خزر: با حضور قاضی محترم رسیدگی به حقوق عامه در محل اداره برق شهرستان لنگرود، در ارتباط با قطعی های متناوب برق در سطح شهرستان بحث و بررسی های لازم صورت گرفت.

به گزارش خزرآنلاین، با حضور قاضی محترم رسیدگی به حقوق عامه در محل اداره برق شهرستان لنگرود، در ارتباط با قطعی های متناوب برق در سطح شهرستان بحث و بررسی های لازم صورت گرفت.

در این جلسه رییس محترم ادامه برق شهرستان لنگرود بیان نمودند که با عنایت به کمبود تولید برق در سطح کشور و با حضور قاضی رسیدگی توجه به یکسان بودن توزیع برق در سطح کشور، در حدود ۱۵۰۰۰ مگاوات کمبود برق وجود دارد که این شرایط در حاضر در کشور وجود دارد و باید به بهترین نحو این شرایط مدیریت گردد تا شهروندان و هموطنان گرامی کمترین آسیب را در این زمینه ببینند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید که اداره برق شهرستان قبل از قطعی برق، موضوع را به بهترین نحو به اطلاع عموم برساند. علاوه بر این با بررسی های صورت گرفته کاشف به عمل آمد که هیچگونه تخصیص برق به صورت تبعیض آمیز در سطح شهرستان وجود نداشته و گاها خود اداره هم با قطعی برق مواجه است.

در ادامه رییس اداره برق شهرستان اضافه کردند که ما مسئولان شهرستان تمامی مساعی خود را جهت رفاه حال همشهریان محترم به کار میگیریم.

همچنین قاضی ویژه رسیدگی به حقوق عامه تاکید نمودند با بررسی و تدقیق صورت گرفته و بازدید انجام شده؛ صحت اظهارات ریاست اداره برق شهرستان را تأیید نمودند و بیان نمودند در صورت هرگونه تخلف با خاطیان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

حضور قاضی رسیدگی به حقوق عامه در اداره برق شهرستان لنگرود جهت بررسی علل قطعی برق