حضور میدانی شهردار رشت در سطح شهر همزمان با بارش برف
حضور میدانی شهردار رشت در سطح شهر همزمان با بارش برف
خزر: گزارش تصویری حضور میدانی شهردار رشت و مدیران شهرداری و اجرای عملیات برف روبی در سطح شهر همزمان با بارش برف

گزارش تصویری حضور میدانی شهردار رشت و مدیران شهرداری و اجرای عملیات برف روبی در سطح شهر همزمان با بارش برف

 

بیشتر بخوانید:
آتش‌سوزی در راسته لباس‌فروشان بازار بزرگ رشت؛ هوشیاری مغازه‌داران جلوی بروز فاجعه را گرفت

حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت

حضور میدانی شهردار رشت

حضور میدانی شهردار رشت

حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت حضور میدانی شهردار رشت