حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر لاهیجان
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر لاهیجان
خزر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده دولت از پروژه احداث پل میدان گیل به همراه سرپرست فرمانداری، شهردار و مسئولان شهرستان لاهیجان بازدید کرد

حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر لاهیجان حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر لاهیجان حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر لاهیجان