خط قرمز آقای نماینده در یکی از مناطق آزاد کشور!
خط قرمز آقای نماینده در یکی از مناطق آزاد کشور!
خزر: شنیده ها از یک منطقه آزاد کشور حکایت از بروز برخی تغییرات در آینده دارد. تغییراتی که ممکن است صدر تا ذیل این سازمان مهم و حساس را در نوردیده و پایه های مدیریتی برخی منصوبین از دولت قبل را بلرزاند.

به گزارش خزرآنلاین، در همین راستا، گفته می شود یکی از مسئولین فعلی این سازمان که بجامانده از دولت بنفش بوده و حتی شائبه هایی از نقش آفرینی اش در یک پرونده قضایی مهم مطرح است، برای باقی ماندن در منصب فعلی خود دست به دامان نماینده شهرستان شده تا آن جا که نماینده مربوطه ادامه حضور این فرد در منصب فعلی را، خط قرمز خود عنوان کرده است!

این فرد که تا پیش از این از وابستگان به یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده مرکز آن استان محسوب می شد، سعی می کند به هر طریق که شده مسببات ادامه حضور خود در منصب فعلی را فراهم سازد.

از سوی دیگر گفته می شود نماینده پیشین یکی از شهرستان های شمالی همان استان هم به شدت در حال رایزنی برای تصدی بر کرسی مهم هیات مدیره است اگرچه تا کنون توفیق چندانی بدست نیاورده است.