دانشگاه علوم پزشکی گیلان استخدام می کند + جزییات
دانشگاه علوم پزشکی گیلان استخدام می کند + جزییات
خزر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در نظر دارد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه های بهداشت روستاهای تابعه، از افراد واجد شرایط به صورت قرارداد انجام کارمعین و پیمانی پذیرش نماید.

به گزارش خزرآنلاین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در نظر دارد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق دستورالعمل اجرایی جذب و استخدام بهورز، مفاد نامه شماره ۲۰۹/۸۵۱۷/د مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره ۶ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی و مصوبات کارگروه آزمون دانشگاه بر اساس مجوزهای ۲۰۹/۸۷۶۶/د مورخ ۱۱/۰۴/ ۱۳۹۶ و ۲۰۹/۵۴۷۹/دمورخ ۰۶/۱۵/ ۱۳۹۸)مجوز شماره ۱۵۱۶۰۹مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ سازمان اداری استخدامی کشور) تعداد۲۳۸ نفر ( بصورت قرارداد کار معین ) مطابق جدول  (الف ) و تعداد ۲۳ نفر ( بصورت پیمانی ) مطابق جدول (ب)  از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کاردانی در رشته های تحصیلی مورد نیاز و در صورت نداشتن متقاضی کارشناس یا کاردان مرتبط بهداشتی بومی واجد شرایط این آگهی از دیپلم کامل متوسطه واجد شرایط و بومی ثبت نام و از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه علمی و گزینش به صورت قرارداد انجام کارمعین و پیمانی پذیرش نماید.

برای مشاهده آگهی پذیرش بهورز، کلیک کنید.

* شرایط احراز:

بهورز زن:

–          دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشته های بهداشت عمومی ، مامایی و پرستاری

–         دارا بودن دیپلم کامل متوسطه (سه ساله نظام جدید و دوره پیش دانشگاهی و یا اتمام دوره دوم متوسطه برای فارغ التحصیلان نظام جدید )

بهورز مرد:

–          دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشته های بهداشت عمو می ، بهداشت محیط و پرستاری

–         دارا بودن دیپلم کامل متوسطه (سه ساله نظام جدید و دوره پیش دانشگاهی و یا اتمام دوره دوم متوسطه برای فارغ التحصیلان نظام جدید )

 

بیشتر بخوانید:
سه میلیارد تومان برای تکمیل رصدخانه کوشیار گیلانی تخصیص یافت

** اولویت پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوطلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی بهداشتی مرتبط (به شرح فوق) صورت می پذیرد.در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط بهداشتی برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد دانشگاه می تواند برای جذب افراد دیپلم از روستاهای اصلی ، قمر و همجوار اقدام نماید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان