دستگیری یکی از اوباش با پوشش زنانه
دستگیری یکی از اوباش با پوشش زنانه
خزر: طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور سردار رحیمی امروز در ستاد فاتب برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور سردار رحیمی امروز در ستاد فاتب برگزار شد.

 

دستگیری یکی از اوباش با پوشش زنانه دستگیری یکی از اوباش با پوشش زنانه