دفترحراست شرکت توزیع نیروی برق گیلان حائز رتبه خوب کشوری شد
دفترحراست شرکت توزیع نیروی برق گیلان حائز رتبه خوب کشوری شد
خزر: دفترحراست شرکت توزیع نیروی برق گیلان حائز رتبه خوب کشوری شد دفترحراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق گیلان موفق به کسب رتبه خوب دربین دفاترحراست صنعت آب و برق کشورشد.

به گزارش خزرآنلاین، دفترحراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق گیلان موفق به کسب رتبه خوب دربین دفاترحراست صنعت  آب و برق کشورشد.

مدیردفترحراست و امور محرمانه این شرکت گفت: با اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دفاترحراست تابعه صنعت آب وبرق کشورو برابراعلام مرکزحراست وزارت نیرو، ایندفتر موفق به کسب رتبه خوب دربین سایر دفاتر حراست شده است.

صداقت شاخصهای ارزیابی درحوزه عملکردی دفاتر حراست صنعت برق کشور را مدیریت حراست، حفاظت پرسنلی، حفاظت آی تی و اسناد، حفاظت فیزیکی برشمرد.

وی افزود: مولفه ها و شاخصهای ارزیابی مذکور در حوزه های عمومی و تخصصی و براساس اهداف ابلاغی وزارت نیرو در حوزه حراست و سلامت اداری ازجمله پیشگیری، نظارت، توانمندسازی وصیانت ازکارکنان، آموزش و اجرایی کردن شاخصهای ارتقاء سلامت نظام اداری در سطح شرکت بوده است.

وی بیان کرد: حمایتهای ارزشمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان،  همراهی و همکاری همه معاونین، مدیران و کارکنان شرکت و تلاش هدفمند و برنامه محورکارکنان دفترحراست شرکت در کسب این رتبه ارزشمند بسیار موثر بوده است.

بیشتر بخوانید:
به بهانه هجمه به استاندار گیلان؛ چند میگیری انتقاد کنی؟!