دیدار شهردار و عضو شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه با رئیس اداره رادار هواشناسی شهرستان آستانه‌اشرفیه
دیدار شهردار و عضو شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه با رئیس اداره رادار هواشناسی شهرستان آستانه‌اشرفیه

به گزارش خزرآنلاین، صبح امروز مهندس علی‌مقصودی؛ شهردار آستانه‌اشرفیه، مهندس حبیب‌‌پور؛ عضو شورای اسلامی شهر و مسئولین اجرایی ستاد مدیریت بحران شهرداری آستانه‌اشرفیه با مهندس علی محجوب؛ رئیس اداره رادار هواشناسی شهرستان آستانه‌اشرفیه (مستقر در بندرکیاشهر) پیرامون آشنایی با حوزه تحلیل و بررسی سامانه‌ها، رادارها و دستگاه‌های هواشناسی مستقر در سایت هواشناسی بندرکیاشهر دیدار و […]

به گزارش خزرآنلاین، صبح امروز مهندس علی‌مقصودی؛ شهردار آستانه‌اشرفیه، مهندس حبیب‌‌پور؛ عضو شورای اسلامی شهر و مسئولین اجرایی ستاد مدیریت بحران شهرداری آستانه‌اشرفیه با مهندس علی محجوب؛ رئیس اداره رادار هواشناسی شهرستان آستانه‌اشرفیه (مستقر در بندرکیاشهر) پیرامون آشنایی با حوزه تحلیل و بررسی سامانه‌ها، رادارها و دستگاه‌های هواشناسی مستقر در سایت هواشناسی بندرکیاشهر دیدار و گفتگو نمودند.