دیدار مرتضی عاطفی شهردار به همراه اعضاء شورای اسلامی شهر با رییس اداره جهاد کشاورزی بندرکیاشهر
دیدار مرتضی عاطفی شهردار به همراه اعضاء شورای اسلامی شهر با رییس اداره جهاد کشاورزی بندرکیاشهر
خزر: این دیدار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و به جهت همکاری هرچه بیشتر دو ارگان خدمت رسان مردمی شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی، برنامه ریزی شده بود.