دیدار و تجلیل تنها بانوی شورای شهر رشت از پرستاران
دیدار و تجلیل تنها بانوی شورای شهر رشت از پرستاران
خزر: دیدار و تجلیل تنها بانوی شورای شهر رشت از پرستاران به مناسبت گرامیداشت روز پرستار.

بیشتر بخوانید:
هرمز ربانی عضو غیرموظف هیات مدیره باقی ماند!