دیوان عدالت اداری به نفع شاکیان حکم صادر کرد
دیوان عدالت اداری به نفع شاکیان حکم صادر کرد
خزر: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت مطرح شده از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر پیربازار، رای به ورود دستور موقت درخواستی، مبنی بر جلوگیری از حضور اعضای جایگزین در جلسات شورای شهر پیر بازار و حضور خواهان شکایت به عنوان اعضای اصلی تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری صادر کرد.

به گزارش خزرآنلاین، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری رای به تغییر اعضای شورای شهر پیر بازار داد.

در پی شکایت علی اکبر شاهبازی، مازیار ابراهیمی پیربازاری، مرضیه رنجبر کفترودی، اصغر توفیقی، سیدعلی معصومی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه روند انتخابات شورای شهر پیربازار رشت و عدم جایگزینی اعضای علی البدل با اعضای اصلی (دستور موقت دوم) دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد.

رای شعبه بدین شرح است:

مطابق اسناد و مدارک موجود در پرونده، صالحیت شکات جهت شرکت در انتخابات شورای شهر پیربازار تأیید و ایشان موفق به کسب آراء الزم جهت عضویت در شورای مزبور نیز شده اند. علی رغم این موضوع، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پس از تأیید صحت انتخابات و انتشار اسامی نامبردگان، خارج از مواعد قانونی مقرر مبادرت به ابطال آراء برخی صندوقها نموده و نام آنها را از لیست منتخبین حذف کرده است. نظر به اینکه اقدام صورت گرفته خارج ازمهلت قانونی اخذ شده و هیأت طرف شکایت در اعمال صالحیت خود دچار تخلف گشته و مواعد قانونی موجود را رعایت ننموده، لذا امکان صدور دستور موقت درخواستی وجود دارد. از این رو، مستند به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به ورود دستور موقت درخواستی مبنی بر جلوگیری از حضور اعضای جایگزین در جلسات شورای شهر پیربازار و حضور نامبردگان به عنوان اعضای اصلی تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می گردد. طرف شکایت مکلف به اجرای این رأی بوده و متخلف یا متخلفین، مستنکف از اجرای رأی تلقی و مطابق ماده ۳۹ قانون مورد اشاره با آنها برخورد خواهد شد. قرار صادره قطعی است.

 

بیشتر بخوانید:
سرمربی ملوان از سمت خود استعفا کرد