رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای‌شهر رشت انتخاب شدند
رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای‌شهر رشت انتخاب شدند
خزر: نخستین جلسه شورای ششم شهر رشت با حضور اعضای شورا برگزار شد؛ در این جلسه اعضای کمیسیون های تخصصی شورا مشخص شدند.

به گزارش خزرآنلاین، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت، امروز رئوسای کمیسیون های تخصصی شورا را به شرح زیر معرفی کرد:

کارگرنیا، رئیس شورای‌شهر رشت:

کمیسیون بهداشت، محیط‌زیست و خدمات شهری:

رئیس: سیدحسین رضویان

نائب رئیس: مسعود عباس‌نژاد

منشی: علیرضا تاج‌شهرستانی

 

کمیسیون عمران‌وتوسعه شهری:

رئیس: مهدی نوری هریس

نائب رئیس: مجید عزیزی

منشی: رضا عاشری

 

کمیسیون برنامه‌وبودجه:

رئیس: سیدشمس شفیعی

نائب رئیس: سیدحسین رضویان

منشی: رضا عاشری

 

کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک:

رئیس: مسعود عباس‌نژاد

نائب رئیس: هادی رمضانی

منشی: مهدی نوری هریس

 

کمیسیون فرهنگی:

رئیس: نادر حسینی

نائب رئیس: علیرضا تاج‌شهرستانی

منشی: هادی رمضانی