رانت آقای فرماندار برای خواهرش!
رانت آقای فرماندار برای خواهرش!
خزر: شنیده ها حکایت از آن دارد که با درخواست انتقال خواهر آقای فرماندار از شهرداری یکی از شهرهای کوچک به شهرداری مرکز استان موافقت شده است. 

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که با درخواست انتقال خواهر آقای فرماندار از شهرداری یکی از شهرهای کوچک به شهرداری مرکز استان موافقت شده است. 

این در حالی است که انتقال کارکنان در بین شهرداری ها تابع شرایط مختلفی همچون کمبود نیرو در شهرداری مقصد است که بعید است شهرداری مرکز استان با حجم بالای پرسنل خود، نیازی به انتقال خواهر جناب فرماندار داشته باشد! 

به نظر می رسد این انتقال تنها با دخالت مستقیم جناب فرماندار صورت گرفته است. 

بیشتر بخوانید:
امنیت لازمه گردشگری پایدار