راهپیمایی روز قدس در رشت
راهپیمایی روز قدس در رشت
خزر: راهپیمایی روز قدس همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد.