حمایت رضا عاشری از شهردار رشت؛ حمایتی که معادلات را تغییر نمی دهد!
حمایت رضا عاشری از شهردار رشت؛ حمایتی که معادلات را تغییر نمی دهد!
خزر:  عاشری صراحتا می گوید از اعضای شورا خواسته فرصت دهند علوی تا بعد از عید شهردار رشت بماند. از این اظهارات چنین به ذهن می رسد که استیضاح علوی قطعی است، فقط اعضای شورا بر سر زمان انجام آن اختلاف دارند!

به گزارش خزرآنلاین، امروز گفتگویی از رضا عاشری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از حمایت وی از شهردار رشت داشت.

 وی در این گفتگو مدعی شد که باید تا بعد از عید به شهردار رشت فرصت داد و به همین خاطر از اعضای شورا خواسته تا اجازه دهند شهردار رشت تا بعد از عید بر مسند شهرداری باقی بماند.

 این اظهارات عاشری اگرچه در ظاهر امر حکایت از حمایت وی از شهردار رشت دارد، اما در آن نکات قابل تامل دیگری هم به چشم می خورد:

 عاشری صراحتا می گوید از اعضای شورا خواسته فرصت دهند علوی تا بعد از عید شهردار رشت بماند. از این اظهارات چنین به ذهن می رسد که استیضاح علوی قطعی است، فقط اعضای شورا بر سر زمان انجام آن اختلاف دارند!

رضا عاشری از ابتدا هم در تیم حامیان استیضاح علوی دسته بندی نمی شد! از وی به همراه مجید عزیزی و حسین رضویان به عنوان حامیان شهردار نام برده می شد و حالا هم رسانه ای شدن اعلام حمایت عاشری از علوی، چیزی را تغییر نداده مگر اینکه فشار این روزهای حامیان علوی بر تاج شهرستانی و کریمی کرنق بتواند یکی از این دو را از قافله موافقان استیضاح جدا کند.

 اگرچه عاشری بر دادن فرصت بیشتر به علوی تاکید دارد اما تجربه استیضاح شهرداران نشان داده چنین مصاحبه هایی نمی تواند تضمین صد در صدی برای حمایت محسوب شود. مخصوصا اینکه بارها دیده شده مخالفان استیضاح در دقایق آخر و پس از اطمینان از برکناری شهردار، به جرگه موافقان پیوسته اند تا بتوانند در بزنگاه های سیاسی بعدی، نقشی ایفا کنند.

 اظهارات عاشری در درون خود نشان می دهد استیضاح شهردار رشت تا چه اندازه جدی است. عاشری از درخواست خود از اعضای شورا سخن می گوید. از اینکه از آن ها خواسته تا بعد از عید به شهردار فرصت دهند! همین نشان می دهد تا چه اندازه استیضاح شهردار جدی است به نحوی که عاشری می گوید حداقل تا بعد از عید فرصت دهید! خواسته ای که حتی اگر هم اجابت شود، بعد از عید، ضرب العجلی نزدیک برای مدیریتی متزلزل خواهد بود.