رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر
رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر

بیشتر بخوانید:حضور شهردار لنگرود، جمعی از مسئولین شهرستان در منزل سردار حق بین

بیشتر بخوانید:
روند صعودی بستری ها در گیلان تا دو هفته آینده | کارایی واکسن ایرانی در مقابل سویه های فعال کرون