رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله
رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله
خزر: رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهیان سفید استخوانی حاصل از تکثیر نیمه طبیعی در استخرهای ساحلی پره‌های صیادی در دهانه رودخانه لنگرود رودخان، چمخاله انجام شد.

به گزارش خزرآنلاین، در راستای اجرای برنامه‌های حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر توسط شیلات استان و با مشارکت دو شرکت تعاونی پره صیادی در شهرستان لنگرود در امر بازسازی ذخایر، تولید بچه ماهی سفید استخوانی انجام شد.

در این مراسم، عملیات اجرایی رهاکرد بچه ماهی سفید استخوانی تولید شده بصورت نیمه طبیعی در استخرهای ساحلی دوپره صیادی ماهیگیران چاف و شهید رجایی تازه آباد به رودخانه لنگرود رودخان و یا چمخاله آغاز شد.

در این مرحله مقرر است تعداد ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در اوزان ۵/۱الی ۵/۴ گرم به رودخانه چمخاله رهاسازی گردد.

بر اساس ارزیابی و ظرفیت‌سنجی انجام شده و با توجه به شرایط محیطی خوب و مناسبی که در پایین دست مسیر رودخانه فوق واقع در محدوده تلاقی بین رودخانه و دریا، برای پذیرش بچه ماهیان سفید تولید شده وجود داشت این مکان جهت رهاسازی انتخاب گردید.

انتاظار می‌رود با این حجم از رهاکرد از تکثیر نیمه طبیعی و همچنین رها کرد حاصل از تولید توسط مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر شیلات استان در روزهای آتی؛ تاثیرات چشمگیری را در حفظ و بازسازی ذخایر و جبران صید از دریا را به همراه داشته باشیم.

رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله

رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله

رهاسازی ۲۵۰ هرار قطعه بچه ماهی در رودخانه چمخاله