رونمایی فرماندار رضوانشهر از دستور عجیب استاندار گیلان + سند!
رونمایی فرماندار رضوانشهر از دستور عجیب استاندار گیلان + سند!
خزر: با توجه به اینکه طرح ساحلی رضوانشهر در اختیار شهرداری این شهر می باشد، سوال اینجاست که آیا استاندار گیلان از اختیار قانونی برای تکلیف شهرداری رضوانشهر به تمدید قرارداد با فرد خاصی برخوردار است؟ حتی اگر استاندار چنین اختیاری هم داشته باشد، علت صدور چنین دستوری از جانب استاندار گیلان چیست و چرا شخص استاندار می بایست پیگیر تمدید قرارداد با فرد خاصی باشد؟

به گزارش خزرآنلاین، فرماندار رضوانشهر اخیرا نامه عجیبی را به سرپرست شهرداری رضوانشهر ارسال کرده است. در این نامه ادعا شده که استاندار گیلان دستور داده تا قرارداد طرح ساحلی رضوانشهر با فردی که هم اکنون آن جا را در اختیار دارد، تمدید شود! 

در این نامه همچنین از سرپرست شهرداری رضوانشهر خواسته شده تا نسبت به پرونده قضایی طرح شده هم ترک دعوا صورت بگیرد!

با توجه به اینکه طرح ساحلی رضوانشهر در اختیار شهرداری این شهر می باشد، سوال اینجاست که آیا استاندار گیلان از اختیار قانونی برای تکلیف شهرداری رضوانشهر به تمدید قرارداد با فرد خاصی برخوردار است؟ حتی اگر استاندار چنین اختیاری هم داشته باشد، علت صدور چنین دستوری از جانب استاندار گیلان چیست و چرا شخص استاندار می بایست پیگیر تمدید قرارداد با فرد خاصی باشد؟

رونمایی فرماندار رضوانشهر از دستور عجیب استاندار گیلان + سند!