ریخت و پاش های عجیب مدیر لاکچری پسند؛ صرف هزینه میلیونی فقط برای کارواش خودروهای لوکس اداره!
ریخت و پاش های عجیب مدیر لاکچری پسند؛ صرف هزینه میلیونی فقط برای کارواش خودروهای لوکس اداره!
خزر:  شنیده ها از یک اداره مستقر در یکی از شهرهای ساحلی کشور، حکایت از ریخت و پاش های عجیبی دارد که با دستور جناب مدیر صورت می گیرد.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از یک اداره مستقر در یکی از شهرهای ساحلی کشور، حکایت از ریخت و پاش های عجیبی دارد که با دستور جناب مدیر صورت می گیرد.

به عنوان مثال پس از هر بارندگی کوتاه، تمام خودروهای این اداره به یک کارواش خاص، برای شستشو اعزام می شوند به نحوی که تمام پرسنل کارواش و محوطه آن به صورت کاملا اختصاصی در اختیار خودروهای این اداره قرار می گیرد.

 قابل تامل آنکه جناب مدیر علاقه خاصی به خودروهای لوکس دارد تا آن جا که بخش زیادی از ناوگان خودرویی مسئولین این اداره، از خودروهای شاسی بلند کره ای و لوکس ژاپنی و سایر خودروهای لاکچری تامین شده است.

 این ریخت و پاش ها در حالی صورت می گیرد که اصولا و عرفا در ادارات، نظافت ظاهری ماشین بر عهده راننده بوده و مرسوم است رانندگان در قبال حقوقی که ماهیانه دریافت می کنند، خودروی تحویلی خود را شسته و تمیز نگهداری کنند.

 متاسفانه علاقه زایدالوصف مدیر منصوب شده از زمان تصدی دولت بنفش، نه تنها مسببات جولان خودروهای لاکچری این اداره را در سطح شهر فراهم آورده بلکه باعث شده بعضا خودروهای چند صد میلیونی از قبیل خودروهای شاسی بلند کره ای در اختیار سایر مسئولین قرار گرفته و حتی مورد استفاده شخصی قرار بگیرد.