سقف و کف ریالی حواله‌های انتقال وجه ساتنا و پایا افزایش یافت
سقف و کف ریالی حواله‌های انتقال وجه ساتنا و پایا افزایش یافت
خزر: براساس تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی، حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق سامانه‌های ساتنا و پایا افزایش یافته است.

به گزارش خزرآنلاین، براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق سامانه‌های ساتنا و پایا افزایش یافت. برهمین اساس، کف مبلغ پرداخت در ساتنا از ۱۵ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در عین حال، سقف مبلغ پرداخت در پایا هم از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها آمده است: بانک‌ها موظفند حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق سامانه‌های ساتنا و پایا را از شنبه هفته آینده اعمال کنند.

سقف و کف ریالی حواله‌های انتقال وجه ساتنا و پایا افزایش یافت