ایستادگی جدی در برابر کرونا به سبک سرپرست فرمانداری لنگرود!
ایستادگی جدی در برابر کرونا به سبک سرپرست فرمانداری لنگرود!
خزر: سرپرست فرمانداری لنگرود امروز در گفتگو با یک رسانه محلی با بیان اینکه با جدیت در مقابل پیک ششم کرونا ایستاده‌ایم، از مردم خواسته در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جدیت داشته باشند!

به گزارش خزرآنلاین، سرپرست فرمانداری لنگرود امروز در گفتگو با یک رسانه محلی با بیان اینکه با جدیت در مقابل پیک ششم کرونا ایستاده‌ایم، از مردم خواسته در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جدیت داشته باشند!

‼️تصاویر ملاقات مردمی اما نشان می دهد آن کسی که در رعایت دستورالعمل های بهداشتی جدیت ندارد، خودِ سرپرست فرمانداری است که بدون زدن ماسک، ملاقات مردمی ترتیب می دهد!

قابل تامل آنکه تمام مراجعان مردمی، ماسک بر صورت دارند و حالا فرماندارِ بی ماسک از آن هایی که ماسک زده اند می خواهد تا در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جدیت داشته باشند!

ایستادگی جدی در برابر کرونا به سبک سرپرست فرمانداری لنگرود!