سرپرست مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت منصوب شد
سرپرست مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت منصوب شد
خزر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فاطمه حسین زاده- عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)رشت منصوب شد. دکتر حسین زاده، عضویت کمیته اعتباربخشی آموزشی کشوری، مسوولیت آموزش پزشکی دانشکده پزشکی رشت، ریاست درمانگاه اورژانس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) و عضویت شورای پژوهشی مرکز تحقیقات باروری دانشگاه را در سوابق علمی و مدیریتی خود دارد.

پیش از این دکتر فرنوش فرضی، عهده دار این مسوولیت بوده است‌.