سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد
خزر: با حکم استاندار گیلان، مرتضی رضایی صوفی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، با حکم استاندار گیلان، مرتضی رضایی صوفی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد.

ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان از جمله سوابق رضایی صوفی است.