سه انتصاب در دانشگاه آزاد گیلان؛ معاون علوم پزشکی دانشگاه منصوب شد
سه انتصاب در دانشگاه آزاد گیلان؛ معاون علوم پزشکی دانشگاه منصوب شد
خزر: آیین معارفه دکتر شادی دهقان زاده رئیس مجتمع علوم پزشکی، دکتر عباس خلیل زاده رئیس اداره شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحدرشت و دکتر مظاهر زمانی مسئول کتابخانه و اسناد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، محمد دوستار دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان با صدور احکام جداگانه ای رئیس مجتمع علوم پزشکی، رئیس اداره شاهد و ایثارگران و مسئول کتابخانه و اسناد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را منصوب کرد.

براساس این احکام شادی دهقان زاده به عنوان رئیس مجتمع علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، عباس خلیل زاده به عنوان رئیس اداره شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحدرشت و همچنین مظاهر زمانی به عنوان مسئول کتابخانه و اسناد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منصوب و معرفی شدند.

بیشتر بخوانید:
در دیدار شهرداری آستارا و خوشه طلایی؛ درگیری مربی خوشه طلایی با یگان ویژه + فیلم