سه سناریوی محتمل در خصوص جلسه استیضاح شهردار رشت!
سه سناریوی محتمل در خصوص جلسه استیضاح شهردار رشت!
خزر: دقایقی پس از اعلام نتایج شمارش آرای جلسه استیضاح شهردار رشت که منجر به برکناری امیرحسین علوی شد، ۴ عضو شورا (رضویان - عاشری - عزیزی - حسینی) طی نامه ای به فرماندار رشت مدعی شدند که ۴ رای مخالف به برکناری علوی داده اند اما از گلدان آرا تنها ۳ رای مخالف بیرون آمده است!

به گزارش خزرآنلاین، دقایقی پس از اعلام نتایج شمارش آرای جلسه استیضاح شهردار رشت که منجر به برکناری امیرحسین علوی شد، ۴ عضو شورا (رضویان – عاشری – عزیزی – حسینی) طی نامه ای به فرماندار رشت مدعی شدند که ۴ رای مخالف به برکناری علوی داده اند اما از گلدان آرا تنها ۳ رای مخالف بیرون آمده است!

 فارغ از اینکه این مناقشه چه تاثیری بر اعتبار نهاد مدنی شورای شهر رشت خواهد داشت،۳ سناریوی محتمل در این خصوص وجود خواهد داشت:

 نخست اینکه بپذیریم در جریان شمارش آرا و اعلام نتایج اشتباهی رخ داده و ۴ رای مخالف برکناری شهردار، ۳ رای در نظر گرفته شده باشد! در این خصوص باید گفت،بررسی های چندین باره، پخش زنده و رای گیری در حضور تمام اعضای شورا،از عواملی است که احتمال بروز اشتباه در این رای گیری را کمرنگ می کند.

 دومین احتمال اینست که خوانش آرا و نتیجه اعلام شده کاملا درست بوده اما یکی از این ۴ عضو شورا در دادن رای خود دچار اشتباه شده باشد به نحوی که قصد داشته رای به ماندگاری شهردار رشت بدهد اما اشتباها رای به برکناری شهردار رشت داده است! در این مورد هم باید گفت حساسیت بالای جلسه که طبیعتا منجر به دقت بیشتر رای دهندگان می شود، از یک سو و ساده و گویا بودن دو گزینه موجود در برگه رای گیری مبنی بر (قانع شدم) و (قانع نشدم)، از سوی دیگر، بی شک از احتمال بروز چنین اشتباهی می کاهد.

 و آخرین سناریو هم اینکه یکی از اعضا، آگاهانه رای به برکناری شهردار داده اما بنا به دلایلی این موضوع را از سایر همکاران خود مخفی نموده و حتی در پی خواسته سایر اعضای شورا، پای نامه ارسالی را هم امضا کرده است! اگرچه همین امضای نامه به فرماندار هم می تواند نشان از پافشاری این ۴ عضو شورا بر درستی ادعایشان و لذا کمرنگ شدن احتمال بروز این سناریو باشد.

۰/۵ (۰ نظر)