کرونا امان نمی دهد؛ سویه دلتا پلاس هم آمد
کرونا امان نمی دهد؛ سویه دلتا پلاس هم آمد
خزر: این جهش ها ادامه دار خواهند بود، حتی ممکن است حروف الفبای یونانی برای این جهش ها تمام شود و برای نامگذاری آنها به حروف دیگری متوسل شویم.

به گزارش خزرآنلاین، در حالی که هنوز جامعه جهانی درگیر مبارزه با سویه دلتا ویروس کروناست و در بسیاری از کشورها موج جدیدی از شیوع این سویه ویروس در حال چرخش است، در شهر سانفرانسیسکو ایالت کالیفرنیا آمریکا سویه جدیدی از نوع “دلتا پلاس” ویروس کرونا کشف شده که دانشمندان احتمال می دهند مسری تر از سویه دلتا باشد.

کارشناسان آمریکایی احتمال می دهند سویه جدید دلتا پلاس که ۶۴ مورد آن در شهر سانفرانسیسکو شناسایی شده از سویه دلتا موسوم به سویه هندی، مسری تر باشد.

ویروس کرونا از زمان همه گیری جهانی در ۱۸ ماه گذشته به طور مداوم در حال جهش های ژنتیکی است و در هر جهش قدرت سرایت و در مواردی بیماری زایی آن در حال افزایش است.

گمان می رود سویه “دلتا پلاس” راحت تر از سویه های پیشین در ریه مبتلایان تکثیر می شود؛ اما هنوز درباره مسری تر بودن یا بیماری زایی بیشتر آن اطمینانی وجود ندارد.

دکتر پیتر چین-هونگ  متخصص بیماری های عفونی در دانشگاه کالیفرنیا در شهر سانفرانسیسکو آمریکا در رابطه با سویه “دلتا پلاس” گفته:” ما معتقدیم این سویه حداقل به اندازه سویه دلتا مسری و بیماری زاست؛ اما از اینکه بدتر از سویه دلتا باشد هنوز مطمئن نیستیم.

او در تشریح بدتر گفته: وقتی می گویم بدتر منظورم سه چیز است:  آیا مسری تر است؟ آیا در برابر واکسن مقاوم تر است؟ و سوم اینکه آیا شما را شدیدتر درگیر بیماری می کند؟

دانشمندان، واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا و مقاوم شدن بدن افراد در برابر سویه های پیشین ویروس کرونا را یکی از عوامل جهش های این ویروس طی ماه های گذشته می دانند.

دکتر ایوان مالدونادو متخصص سازمان بهداشت جهانی و بخش عفونی دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد آمریکا در این باره معتقد است: جهش های مختلف از هر ویروسی قابل انتظاراست… و دلتا پلاس پایان داستان جهش های کرونا نیست. تا زمانی که تعداد بیشتری از ما واکسینه نشویم، این جهش ها ادامه دار خواهند بود، حتی ممکن است حروف الفبای یونانی برای این جهش ها تمام شود و برای نامگذاری آنها به حروف دیگری متوسل شویم.

وی افزود: تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که واکسن بزنیم و خود را از عفونت دور نگه داریم. به این ترتیب ما از جهش این ویروس ها جلوگیری می کنیم. ما فقط باید از انتقال این ویروس ها جلوگیری کنیم تا خطر جهش احتمالی بعدی که ممکن است بدتر از سویه دلتا باشد را کاهش دهیم و هنوز نمی دانیم آیا دلتا پلاس این سویه بدتر است یا نه.

کرونا امان نمی دهد؛ سویه دلتا پلاس هم آمد