سیاست گذاری و برنامه محوری لازمه جدی توسعه پایدار شهری | رشد شهری باید بر اساس الگوهای نوین صورت پذیرد
سیاست گذاری و برنامه محوری لازمه جدی توسعه پایدار شهری | رشد شهری باید بر اساس الگوهای نوین صورت پذیرد
خزر: ما می خواهیم بهداشت شهری را به حوزه شهر برگردانیم. رشتوندان بدانند ما با تغییرات کوچک در مقیاس محله ای بدنبال حل مشکلات و آسایش شهروندی هستیم.

به گزارش خزرآنلاین، مهندس امید حبیبی، در یادداشتی نوشت: در زمینه توسعه پایدار شهرها می توان گفت که روال سرعت گرفته در طی قرن اخیر به شکلی بوده که هر روز به جمعیت شهرها و سهم آنها از جمعیت کل افزوده و این روند ادامه دارد.

رشد شهری و شهرگرایی در مواردی با برنامه و خواست برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده اما در اغلب موارد خودجوش و بدون برنامه بوده است.

باید در مدیریت شهری به گونه ایی عمل کنیم که سیستم های مدیریتی، سیاسی و اجتماعی سبب شوند که شهری شدن و رشد شهری بر اساس الگوهای نوین شهری صورت بگیرد، و یا تمهیداتی برای آن اندیشیده شود که براساس اولویت های شهری و شاخص سرانه ها ابتدا نیازسنجی و درک درستی با بازدیدهای میدانی صورت پذیرد.

ما می خواهیم بهداشت شهری را به حوزه شهر برگردانیم. رشتوندان بدانند ما با تغییرات کوچک در مقیاس محله ای بدنبال حل مشکلات و آسایش شهروندی هستیم.

باید در این مسیر با بهره گیری از متخصصین شهری و برنامه ریزی شهری با ایجاد طرحی هدفمند بر اساس نیازهای واقعی رشتوندان کنترل و اداره شهر را در مسیر درست هدایت کنیم و بار سنگینی که بر دوش شهرداری هاست را با دخالت‌های درست و همدلی و همسویی برطرف سازیم.

در چنین شرایطی پیوندهای شهری ناموزون و ناکارآمد را از بین می بریم، به گونه ای که شهروند تغییر را از نزدیک لمس کند و حس تعلق به فضای شهری پیدا کند.

ما باید به سوی شهر زیست پذیر و شهری که سرزنده و پویا است حرکت کنیم نه با شعار بلکه با عمل.

بیشتر بخوانید:
نمیتوان عضو شورا بود و برای سپیدرود و داماش نجنگید|بازار قلب تپنده رشت و نیازمند حمایت است