سید محمد احمدی با ۹ رای شهردار رشت باقی ماند
سید محمد احمدی با ۹ رای شهردار رشت باقی ماند
خزر: پس از چندین ساعت جلسه علنی و غیرعلنی در انتها اعضای شورای ششم رشت بار دیگر به سیدمحمد احمدی برای هدایت مدیریت شهری اعتماد کردند.

به گزارش خزرآنلاین، نخستین جلسه شورای ششم شهر رشت امروز (شنبه ۱۶ مرداد) با حضور اعضای شورا برگزار شد. پس از چندین ساعت جلسه علنی و غیرعلنی در انتها اعضای شورای ششم رشت بار دیگر به سید محمد احمدی برای هدایت مدیریت شهری اعتماد کردند.

گفتنی است از ۱۱ عضو شورای شهر ۹ نفر به سید محمد احمدی رأی دادند و دو رأی نیز سفید بود.

توضیحات رییس شورای شهر رشت

محمد حسین واثق کارگرنیا با تبریک پیشاپیش به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار اظهار کرد: در جلسه علنی شورا که امروز در ساختمان جلسات شورای شهر رشت برگزار شد ، موضوع انتخاب شهردار رشت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب شهردار رشت جزو وظایف قانونی و ذاتی شورا است گفت: با توجه به اتفاقات نامیمونی که در برخی از ادوار پیرامون انتخاب شهردار رشت، در این شهر رقم خورد، بنابراین شورای ششم تمامی هم و غم خود را به منظور انتخاب شهردار و با هدف تسریع بخشیدن به امور و بهبود وضعیت شهر به کار گرفت.

کارگرنیا با اشاره به اینکه پس از بحث و بررسی اعضای شورا به انتخاب و ادامه فعالیت سید محمد احمدی در جایگاه شهردار رشت رای موافق دادند بیان کرد: از مجموع یازده عضو شورا ۹ نفر موافق این موضوع بودند و امیدواریم پس از این با نظارت شورا، اقدامات خوبی در مجموعه شهرداری و سطح شهر رقم بخورد.