شائبه ها در برگزاری یک مناقصه توسط شهرداری سیاهکل!+اسناد
شائبه ها در برگزاری یک مناقصه توسط شهرداری سیاهکل!+اسناد
خزر: چندی پیش بود که تحریریه خزر در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی خود اسنادی را از نحوه واگذاری CNG شهرداری سیاهکل به شرکت بهین انرژی گابریس که محل استقرار آن در تبریز است، منتشر نمود.

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که تحریریه خزر در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی خود اسنادی را از نحوه واگذاری CNG شهرداری سیاهکل به شرکت بهین انرژی گابریس که محل استقرار آن در تبریز است، منتشر نمود. در این گزارش آمده بود که پس از واگذاری این جایگاه CNG به شرکت تبریزی مذکور، صادق رحیمی که خواهرزاده ارسلان عزتی، عضو فعلی شورای شهر سیاهکل به عنوان سرپرست جایگاه CNG شهرداری سیاهکل معرفی شد. 

فارغ از اینکه این اسناد مورد توجه نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته یا نه، آن چه در ادامه منتشر می شود اسنادی از برگزاری یک مناقصه قابل تامل دیگر توسط شهرداری سیاهکل است. 

شهرداری سیاهکل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود مناقصه ای را از طریق سامانه ستاد برگزار نموده است. در این مناقصه اما نکات قابل تاملی به چشم می خورد: 

۱: چهارمین مرحله این مناقصه هم اکنون در حال برگزاری است. سوال اینجاست که چرا مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی که مناقصه ای معمول در سطح ادارات دولتی و شبه دولتی است، می بایست به مرحله چهارم کشیده شود؟!

۲: در بین شرایط سومین مرحله برگزاری این مناقصه با شرایط چهارمین مرحله آن، تفاوت های عجیبی دیده می شود. تصاویر زیر شرایط تعیین شده برای پیمانکاران را در سومین مرحله و چهارمین مرحله مناقصه نشان می دهد.

مناقصه شهرداری سیاهکل

شهرداری سیاهکل

در مرحله سوم مناقصه، داشتن حداقل ۵ مورد قرارداد مشابه با شهرداری و ارائه گزارش صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۶ از شروط الزامی در انتخاب پیمانکار بوده است. این در حالی است که در مناقصه مرحله چهارم، حداقل ۵ مورد قرارداد مشابه با شهرداری حذف شده و همچنین داشتن ۴ قرارداد با سقف بیش از ۷ میلیارد تومان اضافه شده است! همچنین ارائه گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سال ۹۶ به سال ۹۷ تغییر پیدا کرده است! 

فارغ از هرگونه پیشداوری، ناخودآگاه این سوال به ذهن خطور می کند که آیا شهرداری سیاهکل، با شناسایی پیمانکاران در مرحله سوم، شرایط مناقصه را در مرحله چهارم به نحوی تغییر داده که تنها پیمانکار موردنظر خودش، حایز شرایط جدید شود؟! مثلا چرا شرط داشتن ۵ مورد قرارداد مشابه با شهرداری ها که در مرحله سوم مناقصه وجود داشته، به یکباره به داشتن ۵ مورد قرارداد مشابه ( دقت کنید واژه شهرداری این بار حذف شده است!!) تغییر کرده و دقیقا ۴ مورد از این ۵ مورد باید با سقف بیش از ۷ میلیارد تومان باشد؟!! باید پرسید این عدد ۷ میلیارد بر چه اساسی تعیین شده و چرا شرط دیگر، داشتن دقیقا ۴ مورد ( نه ۲ مورد یا ۳ مورد) از این ۵ مورد، تعیین شده است؟ آیا علت این تغییرات این بوده که دقیقا شروطی انتخاب شود که سایر پیمانکاران شرکت کرده در مرحله سوم مناقصه، از آن ها بی بهره باشند و تنها یک پیمانکار حایز آن باشد؟ اصلا چرا مرحله سوم مناقصه لغو شده است؟

خزرآنلاین همچون گذشته آمادگی انتشار هر گونه جوابیه از سمت شهرداری سیاهکل را داشته و همچنان از نهادهای نظارتی و به خصوص سازمان بازرسی درخواست می کند تا شهردار سیاهکل را مجاب به تنویر افکار عمومی در خصوص دو موضوع اخیر (اولی پرونده واگذاری CNG سیاهکل و سرپرستی خواهرزاده عضو شورا در آن و دومی برگزاری این مناقصه پرشائبه) نمایند.