کاسبی بیمه‌ها از مردم در قرنطینه | سود شرکت‌ های بیمه ‌ای خودرو از کرونا چقدر بوده است؟
کاسبی بیمه‌ها از مردم در قرنطینه | سود شرکت‌ های بیمه ‌ای خودرو از کرونا چقدر بوده است؟
خزر: شرکت‌های بیمه خودرو نرخ بیمه را با مجوز شورای عالی بیمه ۳ درصد افزایش دادند و سودشان ۲ تا ۱۸.۵ برابر شد. این یعنی شرکت‌های بیمه‌ای در نتیجه پاندمی ویروس کرونا و حضور مردم در قرنطینه، سودی چند میلیاردی به جیب زده اند.

به گزارش خزرآنلاین، کسب و کار شرکت‌ های بیمه ‌ای خودرو حسابی سکه بوده. در سال سخت کرونایی که بیشتر به تعطیلی سفر و محدودیت تردد ماشین‌ها و خواب ماشین‌ها در پارکینگ و کسری درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی ماشین داران از یک طرف و کاهش تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای و بالطبع کاهش هزینه و بیمه پرداختی شرکت‌های بیمه از طرف دیگر سپری شد، شرکت‌های بیمه به جای اینکه به دلیل کاهش سفر‌ها و مرگ میر‌ها و حوادث جاده‌ای و کاهش درآمد مردم نرخ بیمه را کاهش دهند و با مردم بیکارشده و قرنطینه شده همدردی کنند برعکس با مجوز شورای عالی بیمه ۳ درصد هم اضافه‌تر گرفتند و سودشان ۲ تا ۱۸.۵ برابر شد.

بررسی اطلاعات منتشرشده ۱۱ شرکت بیمه بورسی در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد سود بیمه خودرو شامل بیمه بدنه، بیمه حوادث و شخص ثالث اجباری این ۱۱ شرکت درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ طبق جدول ذیل ۸ تا ۶۶۱ درصد اضافه شده و سود خالص این شرکت‌ها در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ بین ۲۰۰ تا ۱۸۵۰ درصد رشد داشته است.

پرویز بابایی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با رویداد‌۲۴ در این باره می‌گوید: «در حالی که مردم بیمه پرداز به دلیل محدودیت‌های تردد و قرنطینه ماشینشان در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد و زندگیشان با مرگ و کرونا درگیر بود، بیمه‌ها از کرونا هم کاسبی هزاران میلیاردی می‌کردند و سود‌های کلان به جیب می‌زدند.» 

تغییرات سود و پورتفوی بیمه خودرو در شرکتهای بیمه درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

کلیه مقادیر این جدول میلیون ریال است

سال ۹۹

سال ۹۸

تغییرات سودبیمه خودرو  سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

 

حق بیمه صادره در بخش خودرو

خسارت پرداختی در بخش بیمه خودرو

سودناخالص بیمه خودرو

حق بیمه صادره در بخش خودرو

خسارت پرداختی در بخش بیمه خودرو

سودناخالص بیمه خودرو

مقدار رشدسود بیمه خودرودر سال ۹۹ نسبت به ۹۸

درصد رشدسود بیمه خودرو۹۹ نسبت به ۹۸

البرز

۱۵,۷۹۶,۷۲۱

۸,۶۱۵,۴۸۴

۷,۱۸۱,۲۳۷

۱۱,۷۲۸,۶۴۲

۸,۱۲۴,۶۵۵

۳,۶۰۳,۹۸۷

۳,۵۷۷,۲۵۰

۹۹

اسیا

۴۶,۹۷۳,۶۴۲

۲۸,۶۲۴,۴۶۹

۱۸,۳۴۹,۱۷۳

۳۳,۹۴۵,۸۰۵

۲۰,۱۰۹,۲۹۷

۱۳,۸۳۶,۵۰۸

۴,۵۱۲,۶۶۵

۳۳

سامان

۲,۳۲۷,۹۲۸

۹۹۲,۱۸۵

۱,۳۳۵,۷۴۳

۱,۵۹۷,۶۳۳

۷۲۶,۵۰۴

۸۷۱,۱۲۹

۴۶۴,۶۱۴

۵۳

پاسارگاد

۹,۸۳۷,۲۸۸

۵,۴۲۳,۲۲۶

۴,۴۱۴,۰۶۲

۶,۷۸۸,۱۱۶

۴,۸۰۱,۶۳۹

۱,۹۸۶,۴۷۷

۲,۴۲۷,۵۸۵

۱۲۲

ملت

۴,۸۰۹,۲۷۶

۲,۷۳۹,۷۲۷

۲,۰۶۹,۵۴۹

۳,۲۸۳,۰۱۲

۲,۸۶۹,۲۸۱

۴۱۳,۷۳۱

۱,۶۵۵,۸۱۸

۴۰۰

ما

۴,۰۱۴,۵۳۴

۲,۱۱۷,۴۴۳

۱,۸۹۷,۰۹۱

۲,۶۱۹,۴۳۱

۱,۴۱۵,۳۲۶

۱,۲۰۴,۱۰۵

۶۹۲,۹۸۶

۵۸

پارسیان

۱۹,۷۳۱,۳۱۹

۹,۸۷۷,۰۷۲

۹,۸۵۴,۲۴۷

۱۵,۲۰۲,۱۲۹

۷,۸۴۷,۲۵۶

۷,۳۵۴,۸۷۳

۲,۴۹۹,۳۷۴

۳۴

کوثر

۱۴,۰۵۴,۸۹۲

۸,۳۹۱,۱۲۴

۵,۶۶۳,۷۶۸

۹,۲۷۵,۸۵۷

۶,۲۹۷,۷۴۵

۲,۹۷۸,۱۱۲

۲,۶۸۵,۶۵۶

۹۰

نوین

۳,۶۷۷,۲۰۸

۱,۹۳۰,۷۸۷

۱,۷۴۶,۴۲۱

۲,۶۰۱,۳۷۲

۱,۵۰۰,۹۷۰

۱,۱۰۰,۴۰۲

۶۴۶,۰۱۹

۵۹

دانا

۳۳,۷۵۹,۹۰۲

۲۰,۹۴۴,۰۰۰

۱۲,۸۱۵,۹۰۲

۲۳,۳۸۲,۸۴۱

۱۱,۵۰۹,۳۴۳

۱۱,۸۷۳,۴۹۸

۹۴۲,۴۰۴

۸

دی

۲,۹۶۲,۲۴۳

۱,۶۳۸,۸۲۵

۱,۳۲۳,۴۱۸

۱,۶۵۴,۲۲۸

۱,۴۸۰,۳۸۰

۱۷۳,۸۴۸

۱,۱۴۹,۵۷۰

۶۶۱

کدام شرکت‌ها بیشترین و کمترین سود را از دوران کرونا داشتند؟

طبق این جدول از میان شرکت‌ های بیمه ‌ای خودرو کمترین رشد سود بیمه خودرو با ۸ درصد رشد نصیب بیمه دانا شده درحالی که سود بیمه خودرو در بیمه ملت ۴۰۰ درصد و بیمه دی ۶۶۱ درصد بیشتر شده است.

براساس محاسبات این کارشناس بازار سرمایه، نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ کرونایی تا ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرد که ۳ درصد بیشتر از افزایش نرخ دیه بود. رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده، نرخ بیمه شخص ثالث ۹۹ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، ۳۳۰ میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام تعیین شد و از این رو با احتساب سه درصد هزینه‌های اداری، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹، به میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت. بر این اساس، شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ برای تمام وسایل نقلیه را سه درصد بیشتر از نرخ‌های مورد عمل سال ۱۳۹۸ تعیین کرد.

در سال گذشته بر اساس صلاحدید شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه موظف شدند که صفر تا صد ضوابط بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ را رعایت کنند. نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضائیه که متضمن ۲۲ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه بود و با توجه به افزایش سه درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، تمام شرکت‌های بیمه موظف شدند، بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آن‌ها از اول فروردین ۱۳۹۹ و پس از آن بود با تعهدات بدنی ۴۴۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۱۱۰ میلیون ریال و با حق بیمه‌های تعیین شده صادر کنند.

پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی معتقد است این روند باعث شد که بیمه‌ها حتی به مردم کرونا زده هم رحم نکنند و سودشان را چندین برابر کردند.

تغییرات سود خالص سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در شرکتهای بیمه (ارقام به میلیارد تومان)

شرکت بیمه

سود۹خالص ماهه ۹۹(میلیارد تومان)

سود۹خالص ماهه ۹۸(میلیارد تومان)

رشد سودخالص ۹ماهه(برابر)

البرز

۱۳۰۵

۷۷

۱۸٫۵

اسیا

۵۴۰

۷۰

۷٫۷

سامان

۴۱

۶۶۷

۱۶٫۱

پاسارگاد

۱۹۹

۱,۶۶۹

۸٫۴

ملت

۶۵

۴۲۰

۶٫۵

ما

۶۳

۳۰۲

۴٫۸

پارسیان

۹۱

۱۷۹

۲

کوثر

۱۳۰

۱,۳۰۷

۱۰

نوین

۳۰

۳۷۵

۱۲٫۴

دانا

۳۴

۷۶

۲٫۲

دی

۱۷۹

۱,۱۱۸

۶٫۲

 

طبق این جدول از میان شرکت‌ های بیمه ‌ای خودرو، بیمه پارسیان کمترین رشد را با ۲ برابر کردن سود خالص خود داشته درحالی که بیشترین رشد سود خالص نصیب بیمه البرز شده و سود بیمه البرز در یکسال ۱۸.۵ برابر شده است.

دردناکتر این که با وجود شروع موج چهارم قرنطینه کرونا و بیکاری و محدودیت‌های پیوست شده با این موج از جمله کاهش تردد و سفر و حوادث رانندگی، بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰ را با افزایش ۳۷ درصدی اعلام کرده که قطعا کمر مردم کرونا زده را خم و سود شرکت‌های بیمه را چندین برابر خواهد کرد.

بهتر نیست تدبیری اندیشیده شود و بیمه‌ها به جای کاسبی از کرونا، به فکر توسعه بیمه‌های زندگی و مدرن و سازگار با جهان جدید باشند؟

 

بیشتر بخوانید:
اسماعیل حاجی پور و ادامه انتقاد از شهردار رشت!