بازدید نماینده مقیم عمران سازمان ملل متحدد از شرکت کود آلی گیلان
بازدید نماینده مقیم عمران سازمان ملل متحدد از شرکت کود آلی گیلان
خزر: نماینده مقیم عمران سازمان ملل متحدد از شرکت کود آلی گیلان و روند پیشرفت فیزیکی پروژه زباله سوز بازدید کرد.

شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان شرکت کود آلی گیلان بازدید نماینده مقیم

بیشتر بخوانید:
جشن بزرگ میلاد امام رضا (ع) در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب برگزار شد